logotype
  • image1 Parafia Św. Judy Tadeusza
  • image2 ul. Podgórze 20, Starachowice
  • image3 tel. 041 273 60 08

Św. Juda Tadeusz

Fragment fresku z XVII wieku
Muzeum z dell'Opera del Duomo we Florencji 
 
    Św. Juda został powołany na Apostoła głosząc Dobra Nowinę w wielu krajach. Był bratem św. Jakuba Młodszego. Wspominają o Nim Ewangelie św. Marka, św. Łukasza i św. Jana. Spokrewniony był z Chrystusem, ponieważ jego matka była cioteczną siostrą Maryi.      Najprawdopodobniej w dzieciństwie obcował z Jezusem, Matką Najświętszą i św. Józefem. Był on jednym z dwóch uczniów, którym ukazał się Jezus po Zmartwychwstaniu. Nie wiemy dokładnie, kiedy umarł, ale jeszcze w 65 r. po Chrystusie żył, gdyż w tym czasie napisał list apostolski skierowany do gmin chrześcijańskich pierwotnego Kościoła. Ostrzegał w nim przed przeciwnikami wiary chrześcijańskiej i zachęcał do czujności i walki o wiarą raz tylko przekazaną Świętym.
 
     Według tradycji głosił Ewangelię w Mezopotamii i Persji, gdzie poniósł śmierć męczeńską. Ciało jego zostało przewiezione do Rzymu i spoczywa w bazylice św. Piotra, gdzie do dziś doznaje wielkiej czci. 
   Papież Paweł III, 22 IX 1548 roku nadał odpust zupełny dla nawiedzających jego grób w dniu jego święta 28 października.
     Św. Juda Tadeusz w ikonografii przedstawiany jest z pałką lub włócznią w ręku na znak swojej męczeńskiej śmierci. W naszej parafii możemy zobaczyć figurę świętego z tzw. mantoletem, czyli szatą trzymaną w rękach z wizerunkiem Chrystusa. Jest to historycznie udokumentowany fakt, że święty był krewnym Pana Jezusa.
     Od najdawniejszych czasów św. Juda Tadeusz uchodzi za patrona spraw najtrudniejszych a doświadczenie ukazuje, że modlitwy skierowane przez Niego znajdują u Boga cudowne wysłuchanie, nawet według ludzkiego pojęcia w sprawach beznadziejnych. 
 

 

2017  judatadeusz-starachowice.pl