logotype
  • image1 Parafia Św. Judy Tadeusza
  • image2 ul. Podgórze 20, Starachowice
  • image3 tel. 041 273 60 08

Modlitwa o dobre przeżycie Misji

Dobry Boże, prosimy Cię o błogosławieństwo
w Misjach parafialnych. Użycz nam Twojej łaski
aby odnowa oblicza naszej parafii prowadziła do
pojednania wszystkich z Tobą.
Zachęceni Twoimi słowami? ''proście
a otrzymacie'', błagamy Cię o święte natchnienia,
o dar skruchy i szczerą wolę poprawy.
Przeniknij ogniem Ducha Świętego serca tych,
którzy dotąd opierają się Twojej łasce i dopomóż
im do nawrócenia.
Wszystkich nas zapal Duchem odwagi
w zachęcaniu drugich do udziału w misjach
parafialnych.
Niech Duch Święty wspiera misjonarzy swym
światłem, by słowo przez nich głoszone dawało
zbawienny skutek.
U stóp Twoich Matko Zbawiciela , Królowo
naszych serc, składamy całą pracę misyjną w naszej
parafii. Przyczyń się prosimy, do nawrócenia
grzeszników, wzmocnij słabych i wątpiących, zbliż
nas wszystkich do Syna Twojego, Jezusa Chrystusa. Amen.

2017  judatadeusz-starachowice.pl