logotype
  • image1 Parafia Św. Judy Tadeusza
  • image2 ul. Podgórze 20, Starachowice
  • image3 tel. 041 273 60 08

Misje

"Misje to nie tradycyjne rekolekcje, takie jakie przeżywamy w czasie Adwentu czy Wielkiego Postu; nie są to nawet przedłużone rekolekcje. Misje to coś o wiele więcej. Misje Parafialne wpisują się bowiem w realizację wielkiego zadania misyjnego, jakie Jezus powierzył swoim uczniom: Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem.

A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata.Mt 28,19-20.
      Misje zatem to nic innego, jak głoszenie Królestwa Bożego, królestwa przebaczenia, miłości i pokoju, które głosił sam Jezus. On przychodząc na świat, przyniósł ludziom to Królestwo. I my także - jeśli chcemy - żeby nasz współczesny świat był szczęśliwy, żeby żyło się nam w nim dobrze, w miłości i pokoju, musimy to Królestwo głosić. Temu właśnie służą Misje Święte: abyśmy ożywili swoją osobistą wiarę w Jezusa Chrystusa i zapłonęli pragnieniem głoszenia Królestwa Bożego we współczesnym świecie".
      "Trzeba wiedzieć, że w wypowiedziach Jezusa Królestwo Boże ma potrójne znaczenie. Raz Jezus mówi o Królestwie, które jest w nas samych, rośnie w nas i dojrzewa do swej pełni. Innym razem mówi o Królestwie, które ma powstać pomiędzy ludźmi, gdy zapanuje sprawiedliwość i pokój, a skłócona ludzkość zjednoczy się we wspólnotę sióstr i braci. W końcu Jezus mówi o Królestwie, które powstanie po wielkim przełomie związanym z końcem ludzkiej historii"...
      "Dlatego misje są tak ważne, są wielką szansą. Dlatego udział w misjach leży w sferze odpowiedzialności za wiarę, za swe życie wieczne, za budowanie Królestwa Bożego w samym sobie. Nie gdzieś na zewnątrz „ w świecie", nie w bliżej nieokreślonej przyszłości, ale w sobie. Nasza przyszłość decyduje się teraz. To co wybieram teraz, zadecyduje o mojej przyszłości. Udział w misjach jest wyborem Królestwa Bożego, tu i teraz. A tym samym jest wyborem dla Ciebie i Twojej rodziny wiecznej przyszłości w tym Królestwie. Zadbaj o to, abyś nie przeoczył przychodzącego Królestwa Bożego, poprzestając na zmysłowych przeżyciach i sukcesach, które przynosi życie".

2017  judatadeusz-starachowice.pl