logotype
  • image1 Parafia Św. Judy Tadeusza
  • image2 ul. Podgórze 20, Starachowice
  • image3 tel. 041 273 60 08

Historia

Parafia Św. Judy Tadeusza jest najmłodszą w Starachowicach. Została powołana do życia Dekretem ks. Bp. Edwarda Materskiego z dniem 28.10. 1997 roku. Opiekę duszpasterską objął ks. Henryk Wólczyński mianowany równocześnie jej pierwszym proboszczem.

Usytuowana jest w centralnej części miasta u wzgórza Trzech Krzyży. Od tego wzgórza również bierze nazwę osiedle, w której parafia funkcjonuje.
 
Jej początki związane są z budową nowej arterii komunikacyjnej „wiaduktu”. Miasto zwróciło się do parafii Św. Trójcy o wykup działki należącej do parafii by można prowadzić prace przy wspomnianym wiadukcie. Ks. Proboszcz Tadeusz Czyż w porozumieniu z ks. Biskupem zadecydowali, by miasto wydzieliło inny teren w zamian za działkę wyżej wymienioną. Tak też się stało. Na Osiedlu III Krzyży wyznaczono działkę, która nadawała się pod nowy kościół. W maju 1996 roku ks. proboszcz parafii Św. Trójcy wraz z grupą parafian procesjonalnie przenieśli krzyż na nową działkę i odprawiono nabożeństwo majowe zakończone Apelem Jasnogórskim. Opiekę duszpasterską powierzył wikariuszowi parafii Św. Trójcy ks. Henrykowi Wólczyńskiemu. Od tego momentu nieprzerwanie były odprawiane msze św. i nabożeństwa, najpierw pod gołym niebem a pod koniec czerwca 1996 roku została ukończona prowizoryczna kaplica, w której gromadzili się wierni. W dni powszednie msze św. były odprawiane o godz. 1700 w niedzielę najpierw o 1900. Gdy zaszła potrzeba odprawiania większej ilości mszy świętych odbywały się one w niedzielę o 1100 i 1700 a później wprowadzono o 900.

Zdjęcia z budowy kaplicy. Wiecej zdjęć z budowy kaplicy znajduje się tutaj
 

Zdjęcia z budowy kościoła. Więcej zdjęć z budowy kościoła znajduje się tutaj
 
Czerwiec roku 1997 to rozpoczęcie prac przy budowie nowej świątyni. Projekt kościoła został wykonany przez architekta mgr inż. Zbigniewa Grządzielę i konstruktora mgr inż. Bogdana Cioka z Kielc.
Projekt kościoła nawiązuje do klasycznych budowli sakralnych. Świątynia jest trzynawowa zbudowana na planie krzyża z obszernym prezbiterium z dwoma przylegającymi do niego zakrystiami, jedna przeznaczona dla służby kościelnej, druga dla kapłanów.
 
Po obu stronach naw bocznych usytuowane są kaplice w kształcie sześciokąta zwieńczone kopułą. W przyszłości jedna z kaplic ma być kaplicą chrzcielną, druga kaplicą Miłosierdzia Bożego. Do prezbiterium wchodzi się po schodach, które tworzą łuk łączący nawy boczne i tzw. stopień komunijny.
Po obydwóch stronach kruchty znajdują się pomieszczenia jedno przeznaczone jest na przechowywanie sprzętów procesyjnych i liturgicznych, drugie to obszerna klatka schodowa na chór, który znajduje się nad kruchtą wsparty na dwóch kolumnach.
 
Główne wejście do świątyni zwieńczone jest tympanonem wspartym na sześciu kolumnach, nawiązujących do klasycystycznych budowli. W części wejściowej usytuowana jest również wieża o wysokości 34 m zwieńczona krzyżem. Przy bocznym wejściu umieszczona jest marmurowa tablica z kamieniem węgielnym, który poświęcił Ojciec Święty Jan Paweł II. 
 
W 1998 roku wiosną rozpoczęto budowę domu parafialnego, który został ukończony na rok Jubileuszowy 2000. W domu tym znajduje się sala parafialna, służąca do spotkań duszpasterskich, salka do gry w tenisa stołowego, służąca ministrantom i młodzieży. Kancelaria, mieszkanie dla ks. wikariusza i mieszkanie dla ks. proboszcza.
 
W roku 2003 zostały odprawione pierwsze msze w nowym kościele i od tej pory z małymi przerwami na czas prac tynkarskich świątynia służy wiernym.
Ciągle jest wyposażana i upiększana. Została położona granitowa posadzka, całość świątyni została pomalowana.
 
W roku 2004 zostały wykonane dwa konfesjonały dębowe ufundowane przez jedną z rodzin parafii a w 2005 roku w takim samym stylu zostały wykonane dębowe ławy. Wnętrze kościoła oświetlają cztery mosiężne żyrandole. W jednej z naw bocznych usytuowana została figura Patrona parafii Apostoła św. Judy Tadeusza. Postać świętego ma wysokość 2 m 20 cm. Na wyciągniętych dłoniach trzyma szatę z wizerunkiem Chrystusa tzw. mandylion. W roku 2006 zostało zainstalowane ogrzewanie kościoła.
 
W lipcu 2007 roku został zainstalowany ołtarz główny, ambona, chrzcielnica i podstawa pod paschał, które zostały wykonane z marmuru sprowadzonego z Egiptu i Włoch.
 
Ambona i ołtarz są ozdobione symbolami wykonanymi z mosiądzu. Prace te zostały wykonane przez Firmę kamieniarską z Lubartowa.
 
Okna świątyni są wyposażone w witraże. Przedstawiają one Sługę Bożego Ojca Świętego Jana Pawła II, św. Dominika, który otrzymuje różaniec od Matki Bożej, Sługę Bożego Kard. Stefana Wyszyńskiego - Prymasa Tysiąclecia, Jezusa Miłosiernego i św. siostrę Faustynę Kowalską.
W prezbiterium znajdują się dwa witraże ufundowane przez darczyńcę z Kanady na pamiątkę roku Eucharystycznego przeżywanego w naszej diecezji. Jest to Pelikan karmiący swoje pisklęta i Baranek Paschalny.
Pozostałe witraże projektowane przez Pracownię witraży z Krakowa to dar Parafian, Kółek Żywego Różańca i rodzin z parafii i miasta.
 
28 października 2007 roku parafia przeżywała swój pierwszy mały jubileusz 10lecia istnienia. Z tej okazji Ks. Bp. Edward Materski poświęcił krzyż procesyjny ufundowany przez jedną z rodzin parafii. Cała wspólnota uczestniczyła w dziękczynnej mszy św. odprawianej za budowniczych i darczyńców.
 
W maju 2007 roku w dniach od 8 od 13 odbyły się w parafii I Misje święte. Zostały przeprowadzone przez księży pallotynów: Stanisława Barcikowskiego z Radomia i Piotra Czaję z Sandomierza. Misje były bezpośrednim przygotowaniem do peregrynacji Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej. Trwałym śladem odbytych misji świętych jest krzyż usytuowany przed wejściem do kościoła z tabliczką upamiętniającą ten fakt i nawiedzenie Matki Bożej w znaku Jasnogórskiej Ikony.
 
Parafia od roku 2005 jest również Jednostką administrującą Warsztaty Terapii Zajęciowej. Placówka ta gromadzi niepełnosprawnych w liczbie 40 osób. Opiekę całodzienną sprawują nad niepełnosprawnymi instruktorzy.  
 
W skład parafii wchodzą następujące ulice: Al. Wyzwolenia, Ks. Radoszewskiego, Kanałowa, Podgórze, Działki, 17 Stycznia, Mała, Kombatantów, Tatrzańska, Podhalańska, Łysogórska, Karpacka, Sudecka, Bieszczadzka, Beskidzka, Wierzbowa, Wiklinowa, Sadowa, Makowa, Ziołowa, Agrestowa, Tulipanowa, Różana, Bratkowa, Bławatkowa, Morelowa, Jabłoniowa, Czereśniowa, Wiśniowa,  (Parowozownia), Ostrowiecka.
2017  judatadeusz-starachowice.pl