logotype
  • image1 Parafia Św. Judy Tadeusza
  • image2 ul. Podgórze 20, Starachowice
  • image3 tel. 041 273 60 08

Duszpasterze parafii

   Znalezione obrazy dla zapytania ks. henryk wólczyński

Proboszcz Ks. Kan. Henryk Wólczyński 

Urodzony 28. 08. 1964 roku. Święcenia kapłańskie przyjął z rąk ks. Bpa Edwarda Materskiego 26 maja 1990 roku w katedrze radomskiej. Pierwsza placówka duszpasterska to parafia Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Połańcu. W roku 1992 otrzymał nominację do parafii Św. Trójcy w Starachowicach. W 1996 roku jeszcze jako wikariusz rozpoczął pracę przy tworzeniu nowej parafii. W 1997 roku mianowany proboszczem parafii, która otrzymała wezwanie Św. Judy Tadeusza.

W 2013 r mianowany Kanonikiem Honorowym Kapituły Ostrobramskiej w Skarżysku - Kamiennej.

 

 

Budowniczy kościoła i domu parafialnego. Jest magistrem teologii. Pracę magisterską pisał pod kierunkiem ks. prof. Franciszka Drączkowskiego na KUL z zakresu literatury starochrześcijańskiej. Ks. Bp Jan Chrapek mianował go kapelanem powiatowym Strażaków. Od 2005 roku wspiera pomocą Warsztaty Terapii Zajęciowej, które zapewniają całodzienną opiekę osobom niepełnosprawnym ruchowo i fizycznie.  

 

Znalezione obrazy dla zapytania ks. mateusz nowak

Ks. mgr  Mateusz Nowak w parafii od 2017

Urodzony 14 sierpnia 1991.r.

Parafia pochodzenia Chrystusa Dobrego Pasterza w Radomiu.


Księża, którzy pracowali w naszej parafii.

Ks. mgr Marcin Cabaj 2014 - 2017
Ur. 18.06. 1984 roku w Opocznie.
Pochodzi z parafii pw. Św. Bartłomieja w Opocznie.

Znalezione obrazy dla zapytania ks. paweł górowski

 Ks. mgr  Paweł Górowski (2011-2014) Parafia Pochodzenia Żabno


      Znalezione obrazy dla zapytania o norbert lis

O. dr Nobert Lis: OP

Ks. Norbert Lis urodził się 13 stycznia 1976 w Radomiu. 1 czerwca 2002 otrzymał święcenia kapłańskie w katedrze radomskiej z rąk bpa Zygmunta Zimowskiego. Następnie przez dwa lata pracował jako wikariusz w parafii Jastrzębia. W czerwcu 2004 Biskup Radomski skierował go na studia doktoranckie z misjologii na Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW) w Warszawie. We wrześniu 2006 bp Z. Zimowski posłał go na praktykę duszpasterską do Włoch, gdzie przez rok akademicki 2006/07 posługiwał w parafii Brugherio na przedmieściach Mediolanu i uczestniczył w zajęciach z prawa międzynarodowego na mediolańskim Uniwersytecie Sacro Cuore. Jednocześnie Wydział Teologiczny UKSW zaproponował mu, by nie przerywał studiów i kontynuował badania nad pracą doktorską, dzięki czemu w styczniu 2008 obronił na tej uczelni doktorat z działalności ewangelizacyjnej w Tanzanii. Pół roku wcześniej, w czerwcu 2007 bp Z. Zimowski skierował go na dalsze studia stacjonarne do Rzymu, gdzie podjął specjalizacje na Papieskim Uniwersytecie Urbanianum, na którym w październiku 2009 obronił swój drugi doktorat, tym razem z dialogu międzyreligijnego. W czasie studiów warszawskich pomagał weekendowo, na święta i w wakacje w naszej parafii, a w okresie studiów rzymskich podejmował praktyki duszpasterskie w Wielkiej Brytanii, Hiszpanii i Włoszech, a także misyjną - w Argentynie. Poza tym na potrzeby pierwszego doktoratu odbył w roku 2007 podróż naukowo-misyjną do Afryki; natomiast ze względu na profil i wymagania uczelni rzymskiej ukończył w roku 2009 kurs języka francuskiego w L’Alliance Française w Paryżu.

W sierpniu 2011 roku wstąpił do Zakonu Dominikanów. Jest Dyrektorem  i założycielem Studium Dominicanum. Szkoły Filozofii i Teologii im. Jacka Woronieckiego OP w Warszawie.

 

2017  judatadeusz-starachowice.pl