logotype
 • image1 Parafia Św. Judy Tadeusza
 • image2 ul. Podgórze 20, Starachowice
 • image3 tel. 041 273 60 08

Aktualności

Znalezione obrazy dla zapytania rok św. brata alberta

28 października ODPUST PARAFIALNY KU CZCI ŚW. JUDY TADEUSZA

ORAZ XX ROCZNICA ISTNIENIA NASZEJ PARAFII

ZAPRASZAMY NA UROCZYSTĄ MSZĘ ŚW. O 12.00

KTÓRĄ ODPRAWI KS. BP ADAM ODZIMEK

 

XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA

Znalezione obrazy dla zapytania oddawać cześć Bogu

(Mt 12,21)
Oddajcie Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga.

****************

XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA

Znalezione obrazy dla zapytania salvador dali ostatnia wieczerza

Dziś, w dniu Pańskim, Jezus gromadzi nas wokół swojego stołu, by dać nam przedsmak wspólnego przebywania z Nim w niebie. Módlmy się, abyśmy nigdy nie wzgardzili ucztą Godów Baranka i aby grzech nie zamknął nam drogi do uczestnictwa w niej.

XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA

Znalezione obrazy dla zapytania jezus na krzyżu obraz

(Mt 21,33-43)

Winnica, gospodarz i zabity syn, gdy wsłuchujemy się w tę przypowieść ewangeliczną od razu odczuwamy, że ona nawiązuje od sytucji, którą każdy  zna doskonale. Jezus posłany przez Ojca jest tym, którego ludzkość odrzuciła i zabiła. On jednak jako KAMIEŃ ODRZUCONY stał się tym na którym możemy budować nasze życie. Niech dla każdego z nas stanie się fundamentem naszego budowania życia pełnego miłości.

Serdecznie zapraszamy do galerii, gdzie można zobaczyć zdjęcia z Ogólnopolskiego Kongresu Różańcowego.

 

ZAPRASZAMY NA NABOŻEŃSTWA RÓŻAŃCOWE

NIEDZIELA 8.30

DNI POWSZEDNIE 16.30

Znalezione obrazy dla zapytania różaniec

XXVI niedziela zwykła

Znalezione obrazy dla zapytania nawrócenie

W kontekście dzisiejszej Ewangelii pamiętajmy, że na nawrócenie nigdy nie jest za późno. Każdy ma szansę odczytać wolę Bożą i choć nie zawsze jest łatwa do przyjęcia, zawsze jednak jest możliwa do realizacji. Obyśmy nigdy nie usłyszeli gorzkich słów Mistrza: „Wy patrzyliście na to, ale nawet później nie opamiętaliście się, żeby mu uwierzyć” (Mt 20).

XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA

Ewangelia wg Św. Mateusza 20 , 1-16

...Tak ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi. .


Przypowieść o robotnikach w winnicy ukazuje nam wielką dobroć Boga.

20 września środa godz. 6.00

AUTOKAROWA PIELGRZYMKA DO CZĘSTOCHOWY


Serdecznie zapraszamy do galerii, gdzie można zobaczyć zdjęcia z powakacyjnego spotkania scholi i ministrantów.

XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA

„Gdy twój brat zgrzeszy (...), idź i upomnij go...”

Jeśli dostrzegam niewłaściwe postępowanie drugiego człowieka, to zanim powiem o tym komukolwiek, mam obowiązek powiedzieć to jemu samemu. Niech ta Jezusowa zasada, będzie także naszą.

Nikomu nie bądźcie nic dłużni poza wzajemną miłością....

...przykazania: Nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij, nie pożądaj, i wszystkie inne - streszczają się w tym nakazie: Miłuj bliźniego swego jak siebie samego. Miłość nie wyrządza zła bliźniemu.


Serdecznie zapraszamy do galerii zdjęć, gdzie można zobaczyć zdjęcia z:
   - powakacyjnego spotkania KŻR
   - 78 rocznicy obrony Starachowic
   - Dożynek

 

XXII NIEDZIELA ZWYKŁA

W ewangelicznym myśleniu klęska jest potraktowana jako stopień wiodący do celu. Tym różni się myślenie Boga o życiu doczesnym od naszego myślenia. Jego wizja życia ujmuje klęskę jako nieunikniony etap na drodze do zwycięstwa. Trzeba umieć przegrać, aby ostatecznie wygrać. Trzeba umieć stracić, by zyskać. Trzeba umieć umrzeć, by żyć.

Dziś zapraszamy na doroczną naszą lokalną uroczystość, mszę św. dziękczynną za chleb powszedni. W dożynkowym symbolicznym więńcu Panu Bogu chcemy podziękować za te dary, które są niby codzienne ale tak bardzo potrzebne w życiu. Msza św. o godz. 12.00.

Znalezione obrazy dla zapytania wieniec dożynkowy z chlebem

XX NIEDZIELA ZWYKŁA

"Ulituj się nade mną, Panie, Synu Dawida! Moja córka jest ciężko dręczona przez złego ducha...."

Wołanie kobiety kananejskiej można porównać do tego co od kilku miesięcy dzieje się w naszej Diecezji. Jerycho Różańcowe, które trwa każdego dnia w parafiach naszych dekanatów, to modlitewny szturm do nieba. Parafialne wspólnoty wołają modliwą różańcową o pomoc dla ojczyzny, świata, parafii, rodzin. Tak wiele jest zagrożeń i tak wiele bólów i strachu nosimy w swoich sercach. Wołajmy do Pana - ulituj się nad nami.

UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWZIĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

Kościół katolicki obchodzi dziś jedną z trzech największych uroczystości maryjnych - Wniebowzięcie NMP. Świętowana już od V wieku tajemnica wzięcia Maryi do nieba z ciałem i duszą została 1 listopada 1950 r. potwierdzona przez Piusa XII jako dogmat wiary.

Na wszystkich mszach poświęcenie kwiatów i ziół.

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia zdjęć naszych parafian z pieszej Pielgrzymki do Częstochowy.

XVII NIEDZIELA ZWYKŁA

Znalezione obrazy dla zapytania drogocenna perła

Królestwo niebieskie warte jest wysokiej ceny. Możemy sobie zadać pytanie: Co jesteśmy w stanie dla niego poświęcić, jakie koszty gotowi jesteśmy ponieść? Królestwo niebieskie nie jest krainą dla skąpców, ale dziedzictwem ludzi wielkodusznych, którzy inwestują wszystko, co mają – własne życie – aby zdobyć to, co najcenniejsze. To właśnie wyraża Chrystusaowa przypowieść o skarbie ukrytym w roli i drogocennej perle..

XVI NIEDZIELA ZWYKŁA

Znalezione obrazy dla zapytania kąkol i pszenica

Królestwo Boże jest w pierwszej chwili prawie niezauważalne – jak zaczyn w cieście albo ziarnko gorczycy. A jednak ma ono moc przemienić całą rzeczywistość, w której żyjemy. Jego siłą jest sam Jezus Chrystus. On zachęca nas w dzisiejszej przypowieści, abyśmy czekali i byli cierpliwi. To On zatroszczy się o plony, da wzrost ziarnu.

XV NIEDZIELA ZWYKŁA

Bóg jest siewcą słowa, ja ziarnem, które pada na ziemię. Jaki wydaję plon?

Znalezione obrazy dla zapytania kiełkujące ziarno

Nie bójmy się uwielbiać Boga, wzywać nad ludźmi deszczu słowa oraz powiewu Ducha. I razem z Jezusem Ogrodnikiem kopać rowy, oczyszczać studnie, aby rosło Życie.

XIII NIEDZIELA ZWYKŁA

Znalezione obrazy dla zapytania parafia św judy tadeusza starachowice

(Mt 10,37-42)

„Kto miłuje ojca lub matkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien”,

Niektórzy myślą, że w tym zdaniu Bóg jest egoistą a to bardzo mylące......

Tylko ten, kto kocha Boga, potrafi zawsze ubogacić matkę, ojca, córkę, syna, męża, żonę, siebie.

XII NIEDZIELA ZWYKŁA

Wiara wyzwala z lęku.

Znalezione obrazy dla zapytania nie bójcie tych co zabijają ciało

Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej Tego, który duszę i ciało może zatracić w piekle.

WIZYTACJA KANONICZNA 

18 czerwca w naszej parafii odbyła się wizytacja kanoniczna, którą przeprowadził ks. Bp Piotr Turzyński. Zapraszamy do galerii.

XI NIEDZIELA ZWYKŁA

Znalezione obrazy dla zapytania śa jak owce porzucone

Jezus dostrzega wszystkie pragnienia ludzi i to, że są zmęczeni i to, że są samotni, że ktoś ich porzucił i wie, jak zaradzić tym ludzkim bolączkom. Dlatego mówi Apostołom, że trzeba do nich iść. W dzisiejszą niedzięlę módlmy się o Pasterzy, którzy z odwagą i radością pójdą do zagubionych i znękanych, niech w nich ludzie odczują bliskość Jezusa, który nigdy nie jest  obojętny na ludzki los.

Zapraszamy do obejrzenia nowych galerii:

UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI PANA JEZUSA

Znalezione obrazy dla zapytania eucharystia

Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym.

NIEDZIELA PRZENAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY

Znalezione obrazy dla zapytania św. trójca

Przyjmujemy z wiarą, co nam objawia Syn Boży, dajemy się przeniknąć Jego Duchowi: miłości udzielającej się między Osobami Trójcy, czujemy wdzięczność za okazane nam miłosierdzie. Ale bez wiary, bez modlitwy, bez działania łaski – pogubimy się tylko wśród martwych formuł.

Znalezione obrazy dla zapytania lednica 2017 pusta rama

zapraszamy do galerii...

Młodzież naszej parafii uczestniczyła w Lednicy na czuwaniu młodych przed Zesłaniem Ducha Świętego wraz z wielką rzeszą młodych z całej ojczyzny włączyliśmy się w wyznanie wiary, by dać świadectwo wobec świata, że Bóg jest i działa i wzywa do działania.

 

Znalezione obrazy dla zapytania lednica 2017 pusta rama

NIEDZIELA ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO

Znalezione obrazy dla zapytania zesłanie ducha świętego 2017

Otworzyć się na Ducha Świętego to poddać się Jego wyzwalającej mocy: uwierzyć w niestrudzoną Bożą miłość i zacząć nią żyć. To dać się ponieść, zamiast iść pod wiatr.

NIEDZIELA WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO

                              Znalezione obrazy dla zapytania wniebowstąpienie 2017

Wniebowstąpienie jest dla nas wezwaniem do modlitwy o Ducha Świętego: tylko On może przezwyciężyć nasze poczucie osamotnienia i smutku.Pan Jezus jest obecny wśród swoich, choć już nie w sposób namacalny. Potrzebujemy owych „światłych oczu serca”, byśmy nie zwątpili i nie zatracili wiary.

VI NIEDZIELA WIELKANOCNA

Znalezione obrazy dla zapytania miłość jezusa do mnie

(J 14,23)
Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go, i do niego przyjdziemy.

Serdecznie zapraszamy do galerii, gdzie można zobaczyć zdjęcia z 
Uroczystości I Komunii Świętej w naszej parafii.

14 MAJA GODZ. 10.30 I KOMUNIA DZIECI KL. III

Znalezione obrazy dla zapytania i komunia święta

V NIEDZIELA WIELKANOCNA

Znalezione obrazy dla zapytania niech się nie trwoży serce wasze

Jezus odchodzi, by przygotować nam miejsce w domu Ojca. Pragnie, abyśmy przez całą wieczność przebywali razem z Nim. Przyjdzie powtórnie, by zabrać do siebie tych, którzy tu, na ziemi, byli Jego świadkami.

Znalezione obrazy dla zapytania 100 lecie objawień fatimskich

W SOBOTĘ O GODZ. 20.00 ZAPRASZAMY NA NABOZEŃSTWO FATIMSKIE

IV NIEDZIELA WIELKANOCNA

NIEDZIELA DOBREGO PASTERZA

Znalezione obrazy dla zapytania niedziela dobrego pasterza 2017

„My bowiem jesteśmy pomocnikami Boga (...) Niech więc uważają nas ludzie za sługi Chrystusa i za szafarzy tajemnic Bożych. A od szafarzy już tutaj się żąda, aby każdy z nich był wierny” – uczy nas św. Paweł w Pierwszym Liście do Koryntian (1 Kor 3,9.4,1-2).

NIEDZIELA BIBLIJNA

 „Biblio, ojczyzno moja …

Mówiąca do mnie głosem napomnienia
I głosem nagany,
I głosem gniewu,
I głosem kary,
I głosem potępienia,
I głosem przestrogi,
I głosem sumienia,
Biblio,
Sprawująca nade mną
Sąd.....

Wszystko jest w Tobie,
Cokolwiek przeżyłem.
Wszystko jest w Tobie,
Cokolwiek kochałem.

Wszystko.

Cały żywot własny
Człowieka,"....

 

NIEDZIELA BOŻEGO MIŁOSIERDZIA

Znalezione obrazy dla zapytania pierwszy obraz miłosierdzia bożego

Panie, spraw, by słowo Twojego miłosierdzia było mocniejsze niż nasze ciemności, niż nasza obojętność. Duch Święty został zesłany Apostołom na odpuszczenie grzechów! Szczęśliwi ci, którzy Go doświadczyli. Nie widzieli, a uwierzyli – i doznali miłosierdzia.

Znalezione obrazy dla zapytania zmartwychwstały pan

ZMARTWYCHWSTANIE PAŃSKIE

Pusty Grób jest świadkiem Zmartwychwstania Pana Jezusa. W Ewangelii Czytamy:"Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył." Tej wiary życzymy odwiedzającym naszą stronę i ich bliskim, by z odwagą i radością każdy mógł dzielić się faktem, że Pan Zmartwychwstał. Alleluja.

 

Znalezione obrazy dla zapytania wielkanocne dekoracj religijne

 

TRIDUUM PASCHALNE

WIELKI CZWARTEK

Znalezione obrazy dla zapytania wielki czwartek

jedną z misji kapłana jest bycie siewcą, co odnosi się do siania Słowa Bożego. "Jedynym zmarnowanym ziarnem w jego posłudze jest to, które pozostaje mu w dłoni"

Czytaj więcej na http://fakty.interia.pl/religia/news-wielki-czwartek-rozpoczyna-sie-triduum-paschalne-co-wspomina,nId,2381661#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=firefox
jedną z misji kapłana jest bycie siewcą, co odnosi się do siania Słowa Bożego. "Jedynym zmarnowanym ziarnem w jego posłudze jest to, które pozostaje mu w dłoni"

Czytaj więcej na http://fakty.interia.pl/religia/news-wielki-czwartek-rozpoczyna-sie-triduum-paschalne-co-wspomina,nId,2381661#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=firefox
jedną z misji kapłana jest bycie siewcą, co odnosi się do siania Słowa Bożego. "Jedynym zmarnowanym ziarnem w jego posłudze jest to, które pozostaje mu w dłoni"

Czytaj więcej na http://fakty.interia.pl/religia/news-wielki-czwartek-rozpoczyna-sie-triduum-paschalne-co-wspomina,nId,2381661#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=firefox
jedną z misji kapłana jest bycie siewcą, co odnosi się do siania Słowa Bożego. "Jedynym zmarnowanym ziarnem w jego posłudze jest to, które pozostaje mu w dłoni"

Czytaj więcej na http://fakty.interia.pl/religia/news-wielki-czwartek-rozpoczyna-sie-triduum-paschalne-co-wspomina,nId,2381661#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=firefox

WIELKI PIĄTEK

Znalezione obrazy dla zapytania gwoździe krzyża świętego

WIELKA SOBOTA

Znalezione obrazy dla zapytania paschał

NIEDZIELA MĘKI PAŃSKIEJ

W Niedzielę Męki Pańskiej trzeba słuchać, widzieć obrazy, które pojawiają się w wyobraźni. W ten sposób podążać za Jezusem, by móc przeżyć Jego Ewangelię taką, jaką dzisiaj objawia. Po prostu być z Panem w Jego drodze.

Znalezione obrazy dla zapytania pasja

Znalezione obrazy dla zapytania rekolekcje 2017

3, 4, 5 KWIETNIA 2017

MSZE ŚW. Z NAUKAMI REKOLEKCYJNYMI

NIEDZIELA 9.00, 12.00, 17.00

KAZANIE PASYJNE 16.30

PONIEDZIAŁEK

MSZE ŚW. 9.00 I 17.00

WTOREK DZIEŃ SPOWIEDZI

MSZE ŚW. 9.00 I 17.00

WIELKI POST 2017

Znalezione obrazy dla zapytania wielki post 2017

W każdą niedzielę zapraszamy na Nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym o godz. 16.30

W każdy piątek Droga krzyżowa dla wszystkich o 16.30 natomiast o 20.00 dla wyrtrwałych z możliwością adoracji Najświętszego Sakramentu, spowiedzią i Komunią św.

V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

Znalezione obrazy dla zapytania łazarz

„Udzielę wam ducha mego po to, byście ożyli”.(Ez)

IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

 

Znalezione obrazy dla zapytania uzdrowienie ze ślepoty

EWANGELIA (J 9,1-41)

Światło fizyczne przywrócone zgaszonym oczom jest znakiem i narzędziem światła duchowego, jakiego Pan udziela, wzbudzając w człowieku akt wiary: „Czy ty wierzysz w Syna Człowieczego?... Wierzę, Panie! i oddał Mu pokłon”

III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

Znalezione obrazy dla zapytania kobieta i jezus przy studni

(J 4,42.15)
Panie Ty jesteś prawdziwie Zbawicielem świata, daj nam wody żywej, byśmy nie pragnęli.

II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

Znalezione obrazy dla zapytania przemiana w wielkim poście

(Mt 17,1-9)

W Ewangelii o Przemienieniu możemy odczytać wezwanie: Jeżeli tak naprawdę chcemy zobaczyć się z Bogiem to musimy zgodzić się na utratę tzw. "SWOJEGO ŚWIATA". Trzeba więc wyruszyć za Panem w tym świętym czasie Wielkiego Postu. Zdobądź się na zaufanie Panu.

VIII NIEDZIELA ZWYKŁA

Mt 6,24-34
Znalezione obrazy dla zapytania srebrniki

Nikt nie może dwom panom służyć

Mamona nie uwalnia człowieka, lecz go zniewala. Nie można być uczniem Jezusa i ulegać mamonie. Pieniądze nie są zagrożeniem dla człowieka, lecz służba im. Ona prowadzi do zniszczenia wartości, którymi człowiek powinien się kierować. Nie można zatem być częściowo uczniem Jezusa, a równocześnie podlegać władzy tego, co materialne.

VII NIEDZIELA ZWYKŁA

Znalezione obrazy dla zapytania jeśli ktoś uderzy cię w prawy policzek nadstaw

Świat uważa za głupotę odpłacać za nienawiść miłością, za zło dobrem, na zniewagi przebaczeniem. Lecz św. Paweł zauważa, że chcąc naśladować Chrystusa, trzeba stać się głupim, „mądrość bowiem tego świata jest głupstwem u Boga”

VI NIEDZIELA ZWYKŁA

Znalezione obrazy dla zapytania dekalog

Nie zabijaj, Nie kradnij, Nie cudzołóż.....

Jeśli będzie wolno kłamać, to na ziemi wszyscy staną się kłamcami, jeśli będzie wolno kraść, wszyscy będą złodziejami, jeśli będzie wolno zabijać, wszyscy będą mordercami, jeśli będzie wolno cudzołożyć, wszyscy będą cudzołożnikami. Życie zamieni się w piekło.

Boskie Prawo pomaga doskonalić serce człowieka i normować w duchu pokoju życie w społeczności. Im więcej szacunku dla tego Prawa, tym więcej dobra w sercach ludzi i we wspólnotach, jakie oni tworzą.

V NIEDZIELA ZWYKŁA

 

Znalezione obrazy dla zapytania jesteście światłem świata i solą ziemiZnalezione obrazy dla zapytania jesteście światłem świata i solą ziemi

„Tak niechaj świeci światłość wasza przed ludźmi, by widzieli wasze dobre czyny i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie”.

Zostaliśmy powołani, aby przemienić świat niemądry i błahy, który opiera się na marności rzeczy przemijających, w świat mądry, natchniony wartościami wiecznymi. Lecz istnieje także odwrotna strona medalu: jeśli uczeń nie posiada ducha ewangelicznego, nie może być „solą”, na nic się nie przyda, nadaje się tylko „do wyrzucenia”

IV NIEDZIELA ZWYKŁA

Znalezione obrazy dla zapytania osiem błogosławieństw

Droga do prawdziwego szczęścia

Błogosławieństwa zapowiadają nagrodę dla tych, którzy na ziemi umieją przegrywać. W doczesności szczęście jest ściśle złączone z sukcesami. Im więcej zwycięstw tym więcej szczęścia. W Królestwie Jezusa szczęście jest związane z umiejętnością ponoszenia klęski.

III NIEDZIELA ZWYKŁA

Znalezione obrazy dla zapytania lud który siedział w ciemności ujrzał światło wielkie

„lud, który siedział w ciemności, ujrzał światło wielkie”. W cudzie Wcielenia Bóg stał się człowiekiem, by tak jak my żyć i umrzeć. A przez swoje zmartwychwstanie przeprowadził nas razem z sobą do życia wiecznego. Podczas każdej Eucharystii ogarnia nas to samo jedyne i niepowtarzalne Światło, Jezus Chrystus, w którym jest nasze zbawienie.

Znalezione obrazy dla zapytania (J 1,29-34)

Podczas każdej Eucharystii słyszymy słowa „Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata”. Patrzymy na Hostię, wiedząc, że to Jezus. Obyśmy umieli sercem zobaczyć i rozpoznać w Nim naszego jedynego Pana i Zbawiciela.

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia zdjęć ze spotkania opłatkowego KŻR.

przejdź do galerii...


NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO

Znalezione obrazy dla zapytania niedziela chrztu pańskiego

Wody Jordanu obmyły również Ciebie, o Jezu, na oczach tłumu, lecz tylko niewielu mogło wówczas Cię rozpoznać. Ta tajemnica niedojrzałej wiary albo obojętności ciągnie się przez wieki i jest powodem cierpienia dla tych wszystkich, co Cię kochają i co otrzymują misję, by Cię dać poznać światu.UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO

Znalezione obrazy dla zapytania trzech króli

W mędrcach obecnych przy żłóbku widzimy przedstawicieli pogan, którzy stają się współdziedzicami i współczłonkami Ciała Chrystusa, współuczestnikami Bożej obietnicy. I my bądźmy uważni, by nie przeoczyć wśród mnóstwa codziennych spraw tego, co najważniejsze – światła Bożej łaski, która wiedzie nas ku coraz bliższej więzi z Panem.

NA KAŻDEJ MSZY ŚW. POŚWIĘCENIE KREDY I KADZIDŁA.NOWY ROK 2017

Uroczystość świętej Bożej Rodzicielki Maryi

Znalezione obrazy dla zapytania św. boża rodzicielka

Dzięki Synowi Maryi nasza wina mogła zostać odkupiona, tak że otrzymaliśmy „przybrane synostwo”. Pamiętając o tym, powierzajmy się u progu nowego roku wstawiennictwu świętej Bożej Rodzicielki.Galeria zdjęć

Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom Jego upodobania.

Bóg przyszedł na ziemię i stał się człowiekiem. Tę radosną nowinę świętujemy każdego roku wspominając to, co wydarzyło się w Betlejem. Na czas radości z przyjścia Pana wszystkim życzymy doświadczenia bliskości i miłości Boga.

Niech Nowonarodzony PAN, BÓG Z NAMI, darzy każdego darem POKOJU, MIŁOŚCI I DOBRA.

A w każym człowieku niech się objawia przez dobro i miłość okazywane innym.IV NIEDZIELA ADWENTU

(Mt 1,18-24)

Adwentowe spotkanie ze świętym Józefem wzywa do głębszej refleksji nad własną wizją życia. Ku czemu zmierzamy? Czy jest to jedynie wizja wygodnej drogi zamknięta w doczesności, czy też jest to wizja, którą roztacza przed nami Bóg

Znalezione obrazy dla zapytania 4 niedziela adwentu 2016


Serdecznie zapraszamy do obejrzenia zdjęć z wizyty św. Mikołaja w naszej parafii ;)III NIEDZIELA ADWENTU

Znalezione obrazy dla zapytania różowe kwiaty i kamienie

Czy Ty jesteś Mesjaszem, czy innego mamy oczekiwać.

....wtedy Mnie poznacie, kiedy zobaczycie, co czynię. Pana Jezusa najlepiej poznamy wtedy, gdy w hałasie tego świata zobaczymy to, co On uczynił i wciąż czyni dla nas, dla ludzi. Na tym świecie wiele się robiło i nadal robi, aby Chrystusa otoczyć zmową milczenia, aby zaprzeczyć Jego egzystencji i misji, albo ją pomniejszyć i zniekształcić. Dlatego to pytanie, które uczniowie Jana postawili tylko jeden raz, my powinniśmy stawiać sobie wiele razy, ciągle na nowo.II NIEDZIELA ADWENTU

Znalezione obrazy dla zapytania jan chrzciciel

Jednych złości wezwanie: „Nawracajcie się”, innych zaś raduje, gdyż świadomi swoich grzechów i ułomności, odczuwają potrzebę zachęty do zmagania się z nimi. Ci drudzy nie chcą przegapić nadchodzącego królestwa niebieskiego. Przygotowują drogę dla Pana, podejmują wysiłek prostowania ścieżek swego życia, czuwają. Wiedzą, że pogrążeni w wewnętrznym śnie, mogliby nie usłyszeć wołania Księcia Pokoju, który przybywa, aby strapionym przynieść zapowiedź raju.I NIEDZIELA ADWENTU

Znalezione obrazy dla zapytania wieniec adwentowy

Liturgia pierwszej niedzieli Adwentu wzywa nas do czuwania, do odrzucania uczynków ciemności, do zaparcia się siebie. Jednocześnie jednak daje nadzieję, że przyjście Pana przyniesie nam nie potępienie i karę, lecz radość, pokój i spełnienie wszystkich naszych tęsknot.

Dzieci przygotowują się do Uroczystości Chrystusa Króla - zapraszamy do galerii...

XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA

Znalezione obrazy dla zapytania chrystus król

CODZIENNIE ZAPRASZAMY NA NOWENNĘ PRZED PRZYJĘCIEM AKTU CHRYSTUSA ZA PANA I KRÓLA

W długiej historii Kościoła zawsze pojawiali się fałszywi nauczyciele i zwodzili wielu. Ostrzeżenie Jezusa: „Strzeżcie się, żeby was nie zwiedziono” jest aktualne i w naszych czasach.

Wydadzą was do synagog i do więzień oraz z powodu mojego imienia wlec was będą do królów i namiestników. Będzie to dla was sposobność do składania świadectwa. Postanówcie sobie w sercu nie obmyślać naprzód swej obrony. Ja bowiem dam wam wymowę i mądrość, której żaden z waszych prześladowców nie będzie się mógł oprzeć ani się sprzeciwić. Łk 21,5-19

*******************

XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA

Znalezione obrazy dla zapytania życie wieczne

Bóg nie jest [Bogiem] umarłych, lecz żywych; wszyscy bowiem dla Niego żyją.

Jeśli chcemy zbliżyć się do zrozumienia, czym jest i będzie dla nas niebo, musimy uświadomić sobie podstawowe prawdy, które należą do naszego dziedzictwa wiary, a więc potrzebę miłości. „Kto nie miłuje, trwa w śmierci”. To miłość pozwala czynić dobro i w ten sposób świadczyć o przynależności do Chrystusa, który jest niekończącym się życiem.UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

I

DZIEŃ ZADUSZNY

w ciszy płonących zniczy pragniemy podziękować:

– za dobro, które nam przekazali,
– za wartości, które bronili z wielkim poświęceniem,
– za wiarę, której strzegli,
– za miłość, której byli wierni,
– za nadzieję, której nie utracili.

Znalezione obrazy dla zapytania wszystkich świętych


Serdecznie zapraszamy do galerii na obejrzenie zdjęć z uroczystości odpustowej w naszej parafii...

XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA

Znalezione obrazy dla zapytania celnik zacheusz

Ludzie dostrzegali bardzo bogatego celnika, a Jezus dostrzegał jego bardzo bogate serce. Tego serca nie zniszczyło ani bogactwo, ani współpraca z okupantem oparta na zasadzie sprawiedliwości. To serce zostało prawe. Świadczy o tym wypowiedź rozradowanego Zacheusza, goszczącego Mistrza z Nazaretu. „Panie, oto połowę mego majątku daję ubogim, a jeśli kogo w czym skrzywdziłem, zwracam poczwórnie”.

XXX NIEDZIELA ZWYKŁA

Uniżenie, do którego wzywa nas Jezus, ma swoje źródło w dziecięctwie Bożym. To postawa stanięcia w prawdzie, która przywraca nam ludzką godność i ostatecznie nas wywyższa. Najpierw trzeba zobaczyć swoją wielkość daną przez Boga, a dopiero potem małość. Prawdy o nas uczy nas Eucharystia. Ona nas przemienia i pokazuje, że bez niej jesteśmy bezradni.

Znalezione obrazy dla zapytania faryzeusz i celnik


XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA

Jezus, nauczając ludzi, wyraźnie mówi, „że zawsze powinni modlić się i nie ustawać” (Łk 18,1b). Modlitwa skierowana do Boga to nasza z Nim rozmowa; czy prosimy, czy dziękujemy, zawsze poprzez modlitwę kierujemy nasze słowa i myśli do Boga, który czeka na to, by być z nami w łączności. Jedynie martwi Jezusa, a także nas w kontekście czasów dzisiejszych, to, o czym mówi w ostatnim zdaniu dzisiejszej Ewangelii: "Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?” (Łk 18,8b).NABOŻEŃSTWA RÓŻAŃCOWE CODZIENNIE O 16.30

W NIEDZIELE O 8.30

Znalezione obrazy dla zapytania różaniec


Matka Teresa napisała do Polaków tylko jeden list. O aborcji.

Gdy w 1996 r. rozważano projekt ustawy aborcyjnej, list do Polaków napisała Matka Teresa z Kalkuty. Była chora, przebywała w szpitalu, ale uznała, że powinna zwrócić się do nas w tej sprawie. Napisała tak:

"Moi drodzy Bracia i Siostry w Polsce! Jak wiecie, jestem w szpitalu – ale słysząc o zmianach prawa, jakie są rozważane w Polsce – czuję, że Bóg chce, abym zwróciła się do Was w imieniu nienarodzonych dzieci. Życie jest najpiękniejszym darem Boga. On stworzył nas do wielkich rzeczy – aby kochać i być kochanym.

czytaj więcej...

XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA

Znalezione obrazy dla zapytania gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy

„Gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, powiedzielibyście tej górze: «przesadź się w morze», a byłaby wam posłuszna”. Wiara przeprowadza nas przez sytuacje, których po ludzku nie rozumiemy i przeciw którym się buntujemy. Kiedy przechodzimy je z Bogiem, w zawierzeniu Jemu, nie tylko nas nie zabijają, ale ostatecznie prowadzą nas do pełni życia, która jest w Chrystusie zmartwychwstałym.XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA

Znalezione obrazy dla zapytania łazarz i bogacz biblia

Chrystus chce niwelować podziały i przepaści, jakie tworzymy między nami a innymi ludźmi. Jeśli tego dystansu, jaki nas dzieli od potrzebujących, nie przekroczymy teraz, nie zdołamy go pokonać już nigdy. Spotkanie z Jezusem ma pogłębić naszą wrażliwość na ubogich, gdyż to ich uczynił Bóg dla nas przewodnikami w drodze na łono Abrahama.

 


Serdecznie zapraszamy do galerii, gdzie można zobaczyć zdjęcia z pielgrzymki autokarowej do Częstochowy.XXV NIEDZIELA ZWYKŁA

Znalezione obrazy dla zapytania Pewien bogaty człowiek miał zarządcę ewangelia

Dzisiaj Pan Bóg pyta nas o nasze odniesienie do ludzi i o dysponowanie dobrami materialnymi. Oszustwo, wyzysk, chciwość nie pozostaną bez konsekwencji. I do nas skierowane są słowa: Zdaj sprawę z twego zarządu. Póki mamy czas, możemy sobie zjednywać bliźnich. Tylko okazując miłosierdzie ludziom, możemy liczyć, że i Bóg nam je okaże.


XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA

Znalezione obrazy dla zapytania miłosierny ojciec

Słowo Boże wychodzi dzisiaj naprzeciw naszej skłonności do ocen i osądów, dzielenia ludzi na dobrych i złych. Cudze braki, wady, przewinienia często budzą w nas oburzenie i niechęć. Tymczasem wszyscy w równym stopniu potrzebujemy miłosierdzia. Jeśli dane jest nam dostrzec słabości naszych bliźnich, to tylko po to, byśmy jak Abraham orędowali za nimi u Boga. Z nadzieją, że ktoś inny, widząc nasze zło, pomodli się i za nas.

W galerii można zobaczyć zdjęcia z Mszy św. z okazji 77 rocznicy obrony Starachowic.

Serdecznie zapraszmy.

Serdecznie zapraszamy do galerii, gdzie można zobaczyć zdjęcia z niedzieli dziękczynnej za dar plonów i chleba.

XXII niedziela zwykła

Znalezione obrazy dla zapytania przyjacielu przesiądź się wyżej

Prostota, pokora, służba cechują tych, których Jezus wyzwolił.

„Przyjacielu, przesiądź się wyżej”

XXI NIEDZIELA ZWYKŁA

Znalezione obrazy dla zapytania ucho igielne w sandomierzu

(Łk 13,22-30)
Jezus nauczając, szedł przez miasta i wsie i odbywał swą podróż do Jerozolimy. Raz ktoś Go zapytał: Panie, czy tylko nieliczni będą zbawieni? On rzekł do nich: Usiłujcie wejść przez ciasne drzwi; gdyż wielu, powiadam wam, będzie chciało wejść, a nie będą mogli.

XX NIEDZIELA ZWYKŁA

Znalezione obrazy dla zapytania przyszedłem ogień rzucić na ziemię

„Przyszedłem rzucić ogień na ziemię i jakże bardzo pragnę, żeby on zapłonął!”. Cóż to oznacza? Stary porządek, zbudowany na naszych złych przyzwyczajeniach, będzie musiał zostać zburzony. Czeka nas wewnętrzna walka i przeorganizowanie dotychczasowej hierarchii wartości, abyśmy osiągnęli „obiecane dziedzictwo, które przewyższa wszelkie pragnienia”.

******************

Zachęcamy do duchowego włączenia się w pielgrzymkę na Jasną Górę przez modlitwę oto plan dnia pielgrzymów i propozycja do osobistej modlitwy;

Znalezione obrazy dla zapytania pielgrzymka do częstochowy

Ogólny plan dnia pielgrzyma duchowego wygląda następująco:

 • modlitwy poranne, śpiew Godzinek o Niepokalanym Poczęciu NMP;
 • udział w porannej lub wieczornej Mszy św., albo przynajmniej komunia duchowa;
 • w południe (12.00) Anioł Pański w podanych intencjach;
 • różaniec, litania do Matki Bożej;
 • Droga Krzyżowa lub/i Koronka do Miłosierdzia Bożego (najlepiej o 15.00);
 • w piątki: praktyki pokutne, postne, chwile milczenia, czyny miłosierdzia chrześcijańskiego;
 • wieczorny Apel Jasnogórski o godz. 21.00
 • modlitwa Pielgrzyma

Modlitwa Pielgrzyma

pusty.pngWszechmogący Wieczny Boże,
Ty niegdyś dla ludu wędrującego przez
pustynię byłeś wodzem i drogą,
otaczaj opieką tych wszystkich, którzy
podjęli się trudu pieszej pielgrzymki,
daj im szczęśliwie dojść do Tronu
Jasnogórskiej Pani i dopomóż
bezpiecznie powrócić do domów.
Najlepszy nasz Ojcze
Ty przez Jezusa Chrystusa
w Duchu Świętym Prowadzisz do siebie
swój Kościół Pielgrzymujący na ziemi,
dozwól abyśmy Ciebie szukali
ponad wszystko i zawsze kroczyli
w naszej ziemskiej pielgrzymce
drogą Twoich przykazań.
Panie nieba i ziemi, Ty nam dałeś
Najświętszą Marię Pannę jako wzór
do naśladowania.
Spraw abyśmy w Nią wpatrzeni,
postępowali drogą nowego życia.
AMEN

************************

XIX NIEDZIELA ZWYKŁA

(Łk 12,32-48)

„Komu wiele dano, od tego wiele wymagać się będzie” – mówi Chrystus do uczniów. Dar życia, otrzymane talenty, a przede wszystkim ofiara Odkupiciela są dla nas wezwaniem do służby. One podnoszą nasze człowieczeństwo i potwierdzają naszą godność dzieci Bożych.

************************

XVIII NIEDZIELA ZWYKŁA

Znalezione obrazy dla zapytania błogosławieni ubodzy w duchu

Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.

*****************

XVII NIEDZIELA (Łk 11,1-13)

Znalezione obrazy dla zapytania modlitwa

"PANIE, NAUCZ NAS MODLIĆ SIĘ"

**********************

We wtorek 12 lipca przed północą zmarł abp Zygmunt Zimowski, Przewodniczący Papieskiej Rady ds. Chorych i Duszpasterstwa Służby Zdrowia (Watykański Minister Zdrowia) i biskup senior Diecezji Radomskiej. Był bliskim współpracownikiem trzech papieży. Mottem jego biskupiego życia były słowa: „Nie przyszedłem, aby mi służono, lecz aby służyć”.
 
Uroczystości pogrzebowe abp. Zygmunta Zimowskiego rozpoczną się w niedzielę w Mędrzechowie (diec. tarnowska). Radomska część odbędzie się w katedrze w poniedziałek i wtorek (18 i 19 lipca). Główne uroczystości pogrzebowe odbędą się we wtorek, a liturgia pogrzebowa rozpocznie się o 11.00. Arcybiskup Zimowski zostanie pochowany w kaplicy MB Częstochowskiej w radomskiej katedrze.
 
Prosimy o modlitwę za zmarłego ks. abp Zygmunta Zimowskiego.

XIV NIEDZIELA ZWYKŁA

 

Ewangelia (Łk 9,51-62)

Znalezione obrazy dla zapytania łk 9 51-62

"Ojciec, matka poczęli dziecko i nie chcąc podejmować trudu wychowania porzucają je albo w gabinecie ginekologa, albo w domach dziecka... To do nich odnoszą się słowa Jezusa o pługu. Każda ucieczka od odpowiedzialności jest znakiem niedojrzałości człowieka. Sąd ostateczny będzie czasem objawienia porzuconych pługów. Przy nich staną ci, którzy się oglądali wstecz".


XII NIEDZIELA ZWYKŁA

Znalezione obrazy dla zapytania kto chce iść za mną niech weźmie swój krzyż

(Łk 9,23)
Jeśli kto chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje.MIESIĄC CZERWIEC POŚWIĘCONY NAJŚWIĘTSZEMU SERCU JEZUSA

Znalezione obrazy dla zapytania serce pana jezusa


Serdecznie zapraszamy do galerii gdzie można zobaczyć zdjęcia z uroczystości Bożego Ciała oraz pielgrzymki do Krakowa i Wadowic.

IX NIEDZIELA ZWYKŁA

„Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie”, słowa Setnika z dzisiejszej Ewangelii na stałe weszy do Liturgii Kościoła, wypowiadamy je przed przyjęciem Eucharystii i uczą nas pokory wobec Boga.

NIEDZIELA NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCYSerdecznie zapraszamy do galerii, gdzie można zobaczyć zdjęcia z uroczystości bierzmowania w naszej parafii...

kliknij aby powiększyć...

NIEDZIELA ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO

Znalezione obrazy dla zapytania zesłanie ducha świętego

Przybądź Duchu Święty,
Ześlij z nieba wzięty
Światła Twego strumień.Serdecznie zapraszamy do obejrzenia zdjęć z uroczystości I Komunii Świętej.NIEDZIELA WNIEBOWSTĄPIENIA PANA JEZUSA

Wydarzenie Wniebowstąpienia było zakończeniem okresu ukazywania się zmartwychwstałego Pana uczniom. Dla nas jest ono rękojmią i obietnicą naszego wzięcia do nieba. Dzisiejsza uroczystość jest też dla nas przypomnieniem, że będąc mieszkańcami ziemi, jesteśmy obywatelami nieba.8 MAJA 2016 UROCZYSTOŚĆ I KOM. ŚW. GODZ. 10.30

ŚW. FAUSTYNA OPISUJE TĘSKNOTĘ ZA PANEM, KTÓRY JEST MIŁOŚCIĄ

3. + Dziś, zapraszam Jezusa do serca, jak miłość. Ty jesteś samą miłością. Całe niebo

od Ciebie się zapala i napełnia się miłością. A więc pożąda Cię dusza moja, jak żąda kwiat

słońca. Jezu, przyjdź spiesznie do mojego serca, bo widzisz, jak kwiat rwie się ku słońcu, tak

serce moje ku Tobie. Rozchylam kielich swego serca na przyjęcie Twojej miłości.(Dz 1808)Uroczystość NMP Królowej Polski

Śluby Jasnogórskie

Królowo Polski! Ponawiamy śluby Ojców naszych i przyrzekamy, że z wielką usilnością umacniać i szerzyć będziemy w sercach naszych i w polskiej ziemi cześć Twoją i nabożeństwo do Ciebie, Bogurodzico Dziewico, wsławiona w tylu świątyniach naszych, a szczególnie w Twej Jasnogórskiej Stolicy.VI NIEDZIELA WIELKANOCNA

Zmartwychwstały Jezus wstępuje do Ojca i posyła Kościołowi Ducha Świętego.  Duch Święty nieustannie aktualizuje tajemnicę Paschy Jezusa Chrystusa, czyli Jego odkupieńczej śmierci i zmartwychwstania. Kościół prowadzony przez Ducha Świętego oczekuje na powrót Chrystusa i objawienie się niebieskiego Jeruzalem, w którym każdy z nas ma przygotowane dla siebie miejsce.V NIEDZIELA WIELKANOCNA

Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali tak, jak Ja was umiłowałem; żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie.


Serdecznie zapraszamy do obejrzenia nowych galerii, które zostały zamieszczone na naszej stronie.

NIEDZIELA DOBREGO PASTERZA

Pasterz ma przede wszystkim troszczyć się o owce.  Zna nas. Dlatego ci, których Jezus zna, ufają Mu, idą Jego drogą, słuchają Jego głosu, bo wiedzą, że to daje im gwarancje bezpieczeństwa, umożliwia życie w pokoju i miłości, bez lęku przed śmiercią na wieki.III NIEDZIELA WIELKANOCNA

TYDZIEŃ BIBLIJNY

Tegorocznym hasłem całego VIII Tygodnia Biblijnego (10–16 kwietnia) są słowa zaczerpnięte z Dziejów Apostolskich: „Gdy usłyszeli Ewangelię, przyjęli chrzest w imię Pana Jezusa” (19,5). To nawiązanie do hasła roku duszpasterskiego i do 1050. rocznicy chrztu Polski. Celem Tygodnia Biblijnego jest ożywienie duszpasterstwa biblijnego i przypomnienie wiernym o znaczeniu słowa Bożego, które jest źródłem prawdy i łaski Bożej.NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

Bóg jest samą Miłością. On potrafi jedynie kochać i przebaczać. Najdobitniej mówi nam o tym śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa. Od początku swego istnienia Kościół ma w gruncie rzeczy jedno tylko zadanie: głosić i uobecniać miłosierdzie Boga, objawione w Jezusie Chrystusie. I wcale nie jesteśmy w gorszej sytuacji niż Apostołowie, gdyż Chrystus jest realnie obecny w swoim Kościele. Możemy nie widząc, uwierzyć i dostąpić łaski miłosierdzia.


NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA

Wszystkim odwiedzającym naszą stronę

w Dzień Zmartwychwstania Pana Jezusa życzymy

w przeżywanym Roku Miłosierdzia

aby wiara w Zmartwychwstanie owocowała coraz piękniej miłosierną miłością w słowach i czynach.

Niech Zmartwychwstały Pan napełnia każdego swoim Pokojem, Miłością, Dobrem.


TRIDUUM PASCHALNE

WIELKI PIĄTEK

W Wielki Piątek Kościół nie sprawuje Eucharystii.

W tym dniu Chrystus cierpiał mękę i poniósł śmierć na krzyżu.

Aby zjednoczyć się z Jego ofiarą, podejmujemy post ścisły

(w ciągu dnia można spożyć tylko 3 posiłki, z czego tylko jeden - do syta).

NIEDZIELA PALMOWA

Niedziela Palmowa wprowadza nas w tajemnicę Wielkiego Tygodnia. Tak jak Jezus wszedł do Jerozolimy, tak przychodzi dziś do każdego z nas. On nie przyszedł, aby zbawić tłum, ale każdego człowieka. Wjeżdża do Jerozolimy na oślęciu, które symbolizuje pokój i łagodność. Śmierć, zło i grzech zostaną pokonane nie „duchem siły”, lecz siłą Ducha.


REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE W NASZEJ PARAFII

13 - 15 MARCA 2016.

NAUKI REKOLEKCYJNE GŁOSI

O. NORBERT AUGUSTYN LIS

DYREKTOR STUDIUM DOMINICANUM W WARSZAWIE

ZAPRASZAMY

NIEDZIELA: 9.00; 12.00; 17.00

PONIEDZIAŁEK: 9.00; 17.00

WTOREK: 9.00; 17.00

SPOWIEDŹ REKOLEKCYJNA

WTOREK: 9.30 - 11.00         16.00 - 17.30

Znalezione obrazy dla zapytania palma wielkanocna

Kupując palmę w naszej parafii, na Niedzielę Męki Pańskiej, możesz wesprzeć naszą młodzież, która chce wziąć udział w ŚWIATOWYCH DNIACH MŁODZIEŻY w Krakowie z papieżem Franciszkiem.

IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

Zabiorę się i pójdę do mego ojca, i powiem: „Ojcze, zgrzeszyłem przeciw niebu i względem ciebie”.

W galerii można zobaczyć zdjęcia z turnieju tenisa stołowego ministrantów. Serdecznie zapraszamy.

III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

„Bóg nie chce śmierci grzesznika, lecz żeby się nawrócił i żył”. Jednakże człowiekowi trudno w tę zasadę uwierzyć, trudno uwierzyć w miłość Boga. Bowiem w relacjach między ludźmi stosuje się na ogół reguły przeciwne: wolimy wyeliminować konkurentów, niż dawać im szanse zwycięstwa.Prośmy więc dzisiaj Boga byśmy umieli tak jak On dawać szanse drugiemu człowiekowi jak ogrodnik, który prosi gospodarza o pozostawienie drzewa figowego na wydanie owoców.

II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

Z obłoku świetlanego odezwał się głos Ojca: „To jest mój Syn umiłowany, Tego słuchajcie”.

W okresie pokuty i postu naszym zadaniem jest wsłuchiwanie się w głos Boga. Św. Paweł przypomina nam, że nasza ojczyzna jest w niebie.

Duchowe przygotowanie do Światowych Dni Młodzieży

SERDECZNIE ZAPRASZAMY W KAŻDY PIĄTEK WIELKIEGO POSTU
O GODZ. 20:00
NA WSPÓLNĄ MODLITWĘ DO NASZEGO KOŚCIOŁA.

 

DROGA KRZYŻOWA
ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU
MOŻLIWOŚĆ SPOWIEDZI I KOMUNII

Dzisiaj młodzież naszej parafii zaprezentowała przedstawienie o tematyce Bożonarodzenowej. Przedstawienie zostało przygotowane przez ks. Marcina i panią Annę Ranos. Tematyka dotyczyła tajemnicy Wcielenia Syna Bożego, a nawiązując do współczesności  podejmowała próbę odpowiedzi człowieka na Bożą miłość i miłosierdzie.

Serdecznie zapraszamy do galerii...Serdecznie zapraszamy do galerii, gdzie są zdjęcia ze spotkania opłatkowego KŻR.

Aby zobaczyć zdjęcia, kliknij tutaj...

 

 

 

Rekolekcje powołaniowe w radomskim seminarium

W gmachu seminarium w Radomiu odbyły się rekolekcje dla pytających o wiarę i drogę życiową. Uczestniczyło w nich niemal 50 osób. To młodzież męska, przede wszystkim uczniowie szkół średnich, ale także kilku gimnazjalistów, kilku studentów i jeden uczestnik, który już pracuje. Obok liturgii, konferencji i nabożeństw była też gra terenowa mająca na celu poznanie seminarium, integrację uczestników i wejście w tematykę rekolekcji, czyli w przesłanie papieża Franciszka na XXXI Światowe Dni Młodzieży: "Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią" (Mt 5,7).

Wśród uczestników rekolekcji byli także i trzej nasi ministranci.

 

zapraszamy do galerii...

 
Przed nami Nowy Rok 2016, czas jeszcze nieznany,
ale podarowany przez Stwórcę byśmy z nadzieją patrzyli w przyszłość .
Wszystkim życzymy by był to ROK przynoszący dobro i pokój . Niech wszechmogący Bóg wypełni każdego swoją dobrocią i miłością. Nich nikt nie czuje się osamotniony czy odsunięty. Niech miłosierdzie zatriumfuje nad złem a Bóg, który jest Miłością niech wypełni serca wszystkich dobrocią.
 
 
 
 
Boże Narodzenie 2015 A.D.
 
Gdy ukazała się dobroć i miłość Zbawiciela, naszego Boga, do ludzi, nie ze względu na sprawiedliwe uczynki, jakie spełniliśmy, lecz z miłosierdzia swego zbawił nas przez obmycie odradzające i odnawiające w Duchu Świętym, którego wylał na nas obficie przez Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego, abyśmy, usprawiedliwieni Jego łaską, stali się w nadziei dziedzicami życia 
                                                                                                                                                           (Tt 3,4-7)
 
Wszystkim Parafianom i Gościom odwiedzającym naszą stronę składamy najserdeczniejsze życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia.  Niech Zbawiciel, który przyszedł na świat i okazał wielką Miłość całemu stworzeniu, sprawi by każdy tej Miłości doświadczył i umiał dzielić się nią z innymi.
 
  Życzą:
Proboszcz ks. Henryk Wólczyński  
i Wikariusz ks. Marcin Cabaj 
 
Starachowice 25 grudnia 2015r.

 

 


 

W niedzielę 20 grudnia na mszy św. w naszej parafii odbyła się promocja na wyższy stopień ministrancki oraz przyjęcie i poświęcenie strojów liturgicznych nowym ministrantom. Do tego wydarzenia ministranci zostali przygotowani przez swojego opiekuna ks. Marcina. W uroczystości towarzyszyli ministrantom ich rodzice oraz rodzeństwo. Życzymy nowym ministrantom by gorliwie wypełniali swoje zadanie w służbie Kościoła. Lektorom zaś by czytane przez nich Słowo owocowało w ich sercach i tych do których będą je kierować.
KRÓLUJ NAM CHRYSTE.

zapraszamy do galerii...

EWANCELIA NA III NIEDZIELĘ ADWENTU: (Łk 3,10-18)

Pytały go tłumy: Cóż więc mamy czynić?

– z takim pytaniem zwracamy się do Jana Chrzciciela. A on odpowiada niezwykle prosto i daje nam do zrozumienia, że mamy być tam, gdzie jesteśmy. Mamy wykonywać uczciwie wszystkie obowiązki, porzucić to, co w naszym życiu złe, i ufać Bogu. On sam nas znajdzie. Spotkamy Go naszej codzienności.
Adwent to czas głębokiej refleksji nad skutecznością słowa i wagą czynu. Nasze słowo tylko o tyle przedstawia wartość, o ile zamienia się w czyn. Dziś zarówno Ojczyzna, jak Kościół czeka nie na słowo, lecz na czyny.

DEKRET
o możliwości uzyskania łaski odpustu zupełnego w Roku Miłosierdzia
w Diecezji Radomskiej

„Pragnę, by jubileuszowy odpust był dla każdego autentycznym doświadczeniem miłosierdzia Bożego, które wychodzi wszystkim naprzeciw z obliczem Ojca, który przyjmuje i przebacza, całkowicie zapominając popełniony grzech – napisał Ojciec Święty Franciszek w Liście do Abp R. Fisichella na temat odpustów w Roku Miłosierdzia. 

czytaj więcej...

ADWENT

Rozpoczynamy dziś Adwent – okres liturgiczny, w którym przypominamy sobie, że Pan Jezus przyjdzie do nas. Przyjdzie w dniu Bożego Narodzenia, ale przede wszystkim przyjdzie w dniu ostatnim. Czy zastanie nas przygotowanych? To w dużej mierze zależy od nas. Aby to przyszłe spotkanie nie napawało nas lękiem, lecz było oczekiwane z radością, trzeba już dzisiaj rozpoznać Pana i przyjąć Go, gdy przychodzi w modlitwie, w Eucharystii, w sakramencie pokuty, w drugim człowieku. 

NIEDZIELA CHRYSTUSA KRÓLA

Duchu Święty, przyjdź!

Jezu, z Twoją pomocą rozpoczynam rozważanie tekstu biblijnego, który Kościół podaje na uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. 

Jezus, który powstał jako pierwszy z martwych, daje nam obietnicę, że również my zmartwychwstaniemy. Będzie to czas, kiedy naszym duszom zostanie zwrócone ciało. Po dłuższym lub krótszym czasie od śmierci znów będziemy posiadać ciało, chociaż będzie ono odmienione. 

Bardzo często nie zastanawiamy się nad wydźwiękiem słowa „zmartwychwstanie”. Nie wiemy do końca, czym ono naprawdę jest. Zwierzęta i wszystkie istoty żywe umrą nieodwołalnie, my zaś, ludzie, będziemy się cieszyć wieczną radością z Bogiem, która obejmuje również nasze ciało. 

 

Podsumowując kończący się rok liturgiczny, odpowiedzmy sobie na pytania: 

1. Czy uczęszczałem na roraty, oczekując przyjęcia nowo narodzonego Dzieciątka Jezus? 

2. Czy święta Bożego Narodzenia były dla mnie rzeczywistym przyjęciem nowo narodzonego Pana? 

3. Czy udało mi się zrealizować postanowienia noworoczne na bieżący rok? 

4. Czy brałem udział w nabożeństwach drogi krzyżowej i gorzkich żali? 

5. Czy przystąpiłem do spowiedzi wielkanocnej? 

6. Jak wspominam ostatnie święta Wielkanocy? 

7. Czy nawiedzam Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie? 

8. Czy będąc gdzieś na wycieczce lub w podróży odwiedzam kościoły, kaplice, zapoznając się z ich historią? 

9. Czy znajduję czas, aby wziąć udział w nabożeństwach majowych i różańcowych w październiku? 

10. Ile razy się spowiadałem w tym roku? Czy wszystkie spowiedzi były dobre i szczere? 

11. Czy popełniam te same grzechy co rok temu? Jaki grzech zwalczyłem u siebie? 

12. Co było dobrego w tym roku, co mnie najbardziej ucieszyło?

Serdecznie zapraszamy do nowych galerii zdjęć:

XXX NIEDZIELA ZWYKŁA

Niewidomy żebrak bohater dzisiejszej Ewangelii. Ważny dla Chrystusa jak każdy z nas. Jezus nie przechodzi obojętnie  obok człowieka. W zadanym pytaniu „Co chcesz żebym ci uczynił” odnajdujemy wielką troskę Boga o każdego z nas. Może nie doceniamy na co dzień tego co czyni Bóg dla nas. Dzisiaj mamy okazję otworzyć szerzej oczy. Przygotowane miejsce w kościele. o którym mogę z całą pewnością powiedzieć, ono jest moje, czekający kapłan w konfesjonale, mogę powiedzieć, tam czeka na mnie Chrystus ze swoim miłosierdziem i przebaczeniem. Słowo, które słyszę, to Chrystus mówi dziś do mnie, jeszcze więcej On przyjdzie do mojego serca w Eucharystii.

XXX niedziela zwykła

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia zdjęć z finału konkursu "SZTUKA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH".

XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA

Żyjemy w czasach, gdy godność i stałość  sakramentu małżeństwa jest zagrożona i nieustannie podważana. Czytania z Księgi Rodzaju i Ewangelii św. Marka mówią wyraźnie o stworzeniu „mężczyzny i kobiety” dla wspólnego życia i przypominają, że „co Bóg złączył, tego człowiek niech nie rozdziela”. Łaska sakramentu małżeństwa nie jest czczym ludzkim wymysłem, lecz rzeczywistą Bożą mocą, uzdalniającą do wytrwania w jedności i pomnożenia miłości.

W DZISIEJSZĄ NIEDZIELĘ ZACHĘCAMY DO MODLITWY ZA MAŁŻEŃSTWA

WTZ - Pielgrzymka do Częstochowyserdecznie zapraszamy do galerii...NABOŻEŃSTWA RÓŻAŃCOWE W PAŹDZIERNIKU GODZ. 16.30

W galerii dostępne są zdjęcia z pielgrzymki do Częstochowy.

Serdecznie zapraszamy...

XXV NIEDZIELA ZWYKŁA

Kiedy Chrystus mówi Apostołom o czekającej Go męce, oni spierają się, który z nich jest ważniejszy. Pycha czyni z człowieka istotę bardzo słabą, egocentryczną, szukającą wygody, uciekającą od trudu i cierpienia. Jezus uczy, że prawdziwa wielkość człowieka polega na służbie, na oddaniu siebie Bogu. Aby otrzymać tę „mądrość zstępującą z góry”, trzeba trwać na modlitwie i stać się jak dziecko, które bezgranicznie ufa Ojcu.

APEL MŁODYCH  RADOM 19.09. 2015

 

XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA

EW. MK 8, 27-35

Wielu uważa, że gdy osiągnęło dojrzałość, już nie potrzebują nikogo naśladować. Często nawet manifestują swoją wolność w nieliczeniu się z nikim. Jest to jednak złudzenie. Naśladują z reguły bezmyślnie wzorce propagowane w prasie, literaturze, telewizji, radio. Zdecydowana większość ludzi kształtuje swą postawę życiową bez głębszej refleksji nad jej wartością, prawie wyłącznie na zasadzie naśladownictwa.

Jezus uwzględniając tę skłonność ludzkiej natury do naśladowania innych wzywa, by ten, kto chce wybrać Go na Mistrza, skoncentrował uwagę na Jego naśladowaniu.

Rozpoczął się NOWY ROK SZKOLNY I KATECHETYCZNY

Zapraszamy na spotkania przygotowujące do SAKRAMENTU BIERZMOWANIA wtorek godz. 18.00,

Spotkania dzieci przygotowujących się do I KOM ŚW. : sobota godz. 11.00

Jeśli masz problemy z MATMĄ zgłoś się do naszj kancelarii - pomożemy.

Rusza GRUPA BIBLIJNA piątek godz. 18.00

Jeśli chcesz pojechać na APEL MŁODYCH zgłoś się do ks. Marcina.

XXII NIEDZIELA ZWYKŁA

Bóg daje Prawo po to, by uformować „lud mądry i rozumny”, bliski i wierny Bogu, poprzez wprowadzanie otrzymanej z góry mądrości w czyn. Jezus pokazuje faryzeuszom, że w Prawie nie chodzi o legalizm ludzkich tradycji, podkreślających czystość formalną i zewnętrzne zwyczaje, ale o formowanie wnętrza, z którego obfitości wypływa dobro lub zło, uświęcenie lub nieczystość człowieka. Bogu chodzi o religijność czystą i bez skazy, życzliwie i ze współczuciem pochyloną nad potrzebami innych.

XXI NIEDZIELA ZWYKŁA

„Panie, do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego. A myśmy uwierzyli i poznali, że Ty jesteś Świętym Boga”.

XX NIEDZIELA ZWYKŁA

„Odrzućcie głupotę i żyjcie, chodźcie drogą rozwagi”. Jaką głupotę mamy odrzucić i jaką mądrość przyjąć? Słowo Boże podpowiada, że trzeba odrzucić mądrość tego świata, która jest ślepa na mądrość Bożą: „Nauka bowiem krzyża głupstwem jest dla tych, co idą na zatracenie, mocą Bożą zaś dla nas, którzy dostępujemy zbawienia” (1 Kor 1,18). Potrzebujemy napełniać się Duchem Świętym, aby w Bożej prawdzie patrzeć na świat i siebie samych. Potrzebujemy mądrości karmienia się w Eucharystii tym Chlebem, który niesie moc życia wiecznego.

Czy nie powinniśmy trzymać Boga za słowo? Jezus obiecuje dać nam zmartwychwstanie i życie wieczne, jeśli będziemy wierzyć w Niego i karmić się Chlebem Życia w Komunii świętej. Moc Eucharystii jest większa niż pokarm, z którego czerpał siły Eliasz. Prorok szedł bowiem czterdzieści dni i nocy, aby spotkać Boga dopiero na górze Horeb, my zaś spotykamy Boga już w tym pokarmie, który jest Ciałem Chrystusa. Czy zatem nie będziemy mogli uczynić o wiele więcej niż Eliasz, skoro karmimy się Chlebem, który zstąpił z nieba? „Skosztujcie i zobaczcie, jak Pan jest dobry”.

XVIII NIEDZIELA ZWYKŁA

„Nie Mojżesz dał wam chleb z nieba, ale dopiero Ojciec mój da wam prawdziwy chleb z nieba. (...) Chlebem Bożym jest Ten, który z nieba zstępuje i życie daje światu”. Ten Chleb, jak dawna manna, jest chlebem życia, ale też zarazem chlebem próby. Czy mamy odwagę uwierzyć, że ten prosty opłatek ukrywa boską obecność samego Chrystusa? To jest pokarm, którego moc przekracza wszystko inne. Chleb, który daje życie i w którym ukryte jest bezkresne tchnienie Boga. To wiara pozwala nam przyjąć moc tego chleba. Czy mamy odwagę porzucić dawnego człowieka, aby szukać naszego Mistrza tam, gdzie On naprawdę przebywa?

XVII NIEDZIELA ZWYKŁA

EWANGELIA J6,1 -15

"Jak ten łamany chleb rozsiany był po górach, azebrany stał się Jedno, tak niech zbierze się Kościół Twój z krańców ziemi" - DIDACHE.

Zbywające resztki chleba zbierane przez apostołów ujawniają podnoszącą na duchu prawdę. Każdy kto czuje się nieptrzebny, rozdarty, odrzucony, bez wartości ma miejsce w Kościele Chrystusa.

 

(Mk 6,30-34)
Apostołowie zebrali się u Jezusa i opowiedzieli Mu wszystko, co zdziałali i czego nauczali. A On rzekł do nich: Pójdźcie wy sami osobno na miejsce pustynne i wypocznijcie nieco. Tak wielu bowiem przychodziło i odchodziło, że nawet na posiłek nie mieli czasu. Odpłynęli więc łodzią na miejsce pustynne, osobno. Lecz widziano ich odpływających. Wielu zauważyło to i zbiegli się tam pieszo ze wszystkich miast, a nawet ich uprzedzili. Gdy Jezus wysiadł, ujrzał wielki tłum. Zlitował się nad nimi, byli bowiem jak owce nie mające pasterza. I zaczął ich nauczać.

 

„Pan jest moim pasterzem”. Co znaczą dla nas te słowa? Wielu współczesnym ludziom wydaje się, że nie potrzebują Pasterza, że sami sobie poradzą, a wtedy często gubią to, co w życiu jest najistotniejsze. Gdy czujemy się skrzywdzeni, osamotnieni i niespełnieni, gdy przechodzimy przez nasze „ciemne doliny”, pamiętajmy, że mamy dobrego Pasterza, takiego, który lituje się nad nami, który jedna nas z Bogiem przez swoją krew wylaną na krzyżu i naucza, jak dobrze przeżyć życie.

XIV NIEDZIELA ZWYKŁA

Duch Pański spoczywa na Mnie, posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę.XIII NIEDZIELA ZWYKŁA   

 EWANGELIA Mk 5,21-43

  

Tak często dajemy się oszukać szatanowi – ulegamy pokusie, by obarczać Boga odpowiedzialnością za śmierć, cierpienia i wszystkie nasze nieszczęścia. Księga Mądrości broni niewinności Boga jasną deklaracją: „Bóg nie uczynił śmierci. Nie cieszy się ze zguby żyjących”. Gdy przełożony synagogi, Jair, pełen nadziei szedł z Jezusem do umierającej córki, niektórzy mówili: „Twoja córka umarła, nie trudź Nauczyciela”. A Jezus go zapewnił: „Nie bój się, wierz tylko”. Także my musimy wciąż na nowo wybierać pomiędzy złą a dobrą nowiną, pomiędzy płaczkami śmierci a Ewangelią Życia.W naszej galerii pojawiły się nowe zdjęcia z:

Serdecznie zapraszamy...

XII NIEDZIELA ZWYKŁA

EWANGELIA Mk 4, 35-41

Wołali w niedoli do Pana, a on uwolnił ich od trwogi”. Dzisiejsze czytania prowadzą nas nad brzeg życia i śmierci. Tam gdzie musimy opowiedzieć się, czy słuchamy lęku i trwogi, czy jesteśmy dziećmi odwagi płynącej z zaufania Bogu. Jezus swoją śmiercią pokonał już wszystko, co budzi w nas lęk. On nad wszystkim panuje. Strach, oddany w Jego ręce, już nie paraliżuje w nas miłości, która jest silniejsza od śmierci i która przynagla do ofiarowania swego życia

XI NIEDZIELA ZWYKŁA

Mówiąc o rzeczach nadprzyrodzonych, Chrystus używa prostych porównań, zaczerpniętych z codzienności. Zaprasza, byśmy okrywali prawdę o Jego królestwie, patrząc na przyrodę, na cały stworzony świat. O wielkości królestwa Bożego nie stanowi to, co widoczne, lecz siła, z jaką rozrasta się ono w świecie. „Czy śpimy, czy czuwamy” – ono wzrasta, nie na skutek naszych starań, lecz dzięki łasce niebieskiego Siewcy, rzucającego ziarno Słowa w świat i dającego mu wzrost. Z tym większą zatem wiarą wołajmy dziś do Niego: „Przyjdź królestwo Twoje!”.

X niedziela zwykła.

(Mk 3, 20-35)

Oto Twoja Matka i bracia na dworze pytają się o Ciebie. Odpowiedział im: Któż jest moją matką i /którzy/ są braćmi? I spoglądając na siedzących dokoła Niego rzekł: Oto moja matka i moi bracia. Bo kto pełni wolę Bożą, ten Mi jest bratem, siostrą i matką.

NIEDZIELA ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO

Przybądź Duchu Święty,
Ześlij z nieba wzięty
Światła Twego strumień.

Przyjdź, Ojcze ubogich,
Przyjdź, Dawco łask drogich,
Przyjdź, Światłości sumień…

 Fascynujące jest działanie Ducha Świętego: najpierw otwiera to, co było zamknięte, uwikłane w obawy i lęk o siebie, potem posyła. Apostołowie z pomocą Ducha wyznają, że „Panem jest Jezus”, mówią w językach, których nie znali. Duch Święty uzdalnia ich do dialogu z innymi, którzy zaczynają być postrzegani jako bracia. „Różne są dary łaski”, ale w Duchu odnajdujemy jedność Ciała Chrystusowego. Dar przynależności do Boga i tchnienie, by iść tam, gdzie On nas posyła.

 
 
 
 
 

[1]  [2]  [3]  >  >>


Msze święte

   Dni powszednie: 1700, 1730
   Niedziela: 900, 1200, 1700
2017  judatadeusz-starachowice.pl