logotype
  • image1 Parafia Św. Judy Tadeusza
  • image2 ul. Podgórze 20, Starachowice
  • image3 tel. 041 273 60 08

Aktualności

NIEDZIELA NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY

Znalezione obrazy dla zapytania trójca święta

++++++++++++

Serdecznie zapraszamy do galerii, gdzie można zobaczyć zdjęcia z uroczystości bierzmowania w naszej parafii...

kliknij aby powiększyć...

NIEDZIELA ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO

Znalezione obrazy dla zapytania zesłanie ducha świętego

Przybądź Duchu Święty,
Ześlij z nieba wzięty
Światła Twego strumień.Serdecznie zapraszamy do obejrzenia zdjęć z uroczystości I Komunii Świętej.NIEDZIELA WNIEBOWSTĄPIENIA PANA JEZUSA

Wydarzenie Wniebowstąpienia było zakończeniem okresu ukazywania się zmartwychwstałego Pana uczniom. Dla nas jest ono rękojmią i obietnicą naszego wzięcia do nieba. Dzisiejsza uroczystość jest też dla nas przypomnieniem, że będąc mieszkańcami ziemi, jesteśmy obywatelami nieba.8 MAJA 2016 UROCZYSTOŚĆ I KOM. ŚW. GODZ. 10.30

ŚW. FAUSTYNA OPISUJE TĘSKNOTĘ ZA PANEM, KTÓRY JEST MIŁOŚCIĄ

3. + Dziś, zapraszam Jezusa do serca, jak miłość. Ty jesteś samą miłością. Całe niebo

od Ciebie się zapala i napełnia się miłością. A więc pożąda Cię dusza moja, jak żąda kwiat

słońca. Jezu, przyjdź spiesznie do mojego serca, bo widzisz, jak kwiat rwie się ku słońcu, tak

serce moje ku Tobie. Rozchylam kielich swego serca na przyjęcie Twojej miłości.(Dz 1808)Uroczystość NMP Królowej Polski

Śluby Jasnogórskie

Królowo Polski! Ponawiamy śluby Ojców naszych i przyrzekamy, że z wielką usilnością umacniać i szerzyć będziemy w sercach naszych i w polskiej ziemi cześć Twoją i nabożeństwo do Ciebie, Bogurodzico Dziewico, wsławiona w tylu świątyniach naszych, a szczególnie w Twej Jasnogórskiej Stolicy.VI NIEDZIELA WIELKANOCNA

Zmartwychwstały Jezus wstępuje do Ojca i posyła Kościołowi Ducha Świętego.  Duch Święty nieustannie aktualizuje tajemnicę Paschy Jezusa Chrystusa, czyli Jego odkupieńczej śmierci i zmartwychwstania. Kościół prowadzony przez Ducha Świętego oczekuje na powrót Chrystusa i objawienie się niebieskiego Jeruzalem, w którym każdy z nas ma przygotowane dla siebie miejsce.V NIEDZIELA WIELKANOCNA

Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali tak, jak Ja was umiłowałem; żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie.


Serdecznie zapraszamy do obejrzenia nowych galerii, które zostały zamieszczone na naszej stronie.

NIEDZIELA DOBREGO PASTERZA

Pasterz ma przede wszystkim troszczyć się o owce.  Zna nas. Dlatego ci, których Jezus zna, ufają Mu, idą Jego drogą, słuchają Jego głosu, bo wiedzą, że to daje im gwarancje bezpieczeństwa, umożliwia życie w pokoju i miłości, bez lęku przed śmiercią na wieki.III NIEDZIELA WIELKANOCNA

TYDZIEŃ BIBLIJNY

Tegorocznym hasłem całego VIII Tygodnia Biblijnego (10–16 kwietnia) są słowa zaczerpnięte z Dziejów Apostolskich: „Gdy usłyszeli Ewangelię, przyjęli chrzest w imię Pana Jezusa” (19,5). To nawiązanie do hasła roku duszpasterskiego i do 1050. rocznicy chrztu Polski. Celem Tygodnia Biblijnego jest ożywienie duszpasterstwa biblijnego i przypomnienie wiernym o znaczeniu słowa Bożego, które jest źródłem prawdy i łaski Bożej.NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

Bóg jest samą Miłością. On potrafi jedynie kochać i przebaczać. Najdobitniej mówi nam o tym śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa. Od początku swego istnienia Kościół ma w gruncie rzeczy jedno tylko zadanie: głosić i uobecniać miłosierdzie Boga, objawione w Jezusie Chrystusie. I wcale nie jesteśmy w gorszej sytuacji niż Apostołowie, gdyż Chrystus jest realnie obecny w swoim Kościele. Możemy nie widząc, uwierzyć i dostąpić łaski miłosierdzia.


NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA

Wszystkim odwiedzającym naszą stronę

w Dzień Zmartwychwstania Pana Jezusa życzymy

w przeżywanym Roku Miłosierdzia

aby wiara w Zmartwychwstanie owocowała coraz piękniej miłosierną miłością w słowach i czynach.

Niech Zmartwychwstały Pan napełnia każdego swoim Pokojem, Miłością, Dobrem.


TRIDUUM PASCHALNE

WIELKI PIĄTEK

W Wielki Piątek Kościół nie sprawuje Eucharystii.

W tym dniu Chrystus cierpiał mękę i poniósł śmierć na krzyżu.

Aby zjednoczyć się z Jego ofiarą, podejmujemy post ścisły

(w ciągu dnia można spożyć tylko 3 posiłki, z czego tylko jeden - do syta).

NIEDZIELA PALMOWA

Niedziela Palmowa wprowadza nas w tajemnicę Wielkiego Tygodnia. Tak jak Jezus wszedł do Jerozolimy, tak przychodzi dziś do każdego z nas. On nie przyszedł, aby zbawić tłum, ale każdego człowieka. Wjeżdża do Jerozolimy na oślęciu, które symbolizuje pokój i łagodność. Śmierć, zło i grzech zostaną pokonane nie „duchem siły”, lecz siłą Ducha.


REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE W NASZEJ PARAFII

13 - 15 MARCA 2016.

NAUKI REKOLEKCYJNE GŁOSI

O. NORBERT AUGUSTYN LIS

DYREKTOR STUDIUM DOMINICANUM W WARSZAWIE

ZAPRASZAMY

NIEDZIELA: 9.00; 12.00; 17.00

PONIEDZIAŁEK: 9.00; 17.00

WTOREK: 9.00; 17.00

SPOWIEDŹ REKOLEKCYJNA

WTOREK: 9.30 - 11.00         16.00 - 17.30

Znalezione obrazy dla zapytania palma wielkanocna

Kupując palmę w naszej parafii, na Niedzielę Męki Pańskiej, możesz wesprzeć naszą młodzież, która chce wziąć udział w ŚWIATOWYCH DNIACH MŁODZIEŻY w Krakowie z papieżem Franciszkiem.

IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

Zabiorę się i pójdę do mego ojca, i powiem: „Ojcze, zgrzeszyłem przeciw niebu i względem ciebie”.

W galerii można zobaczyć zdjęcia z turnieju tenisa stołowego ministrantów. Serdecznie zapraszamy.

III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

„Bóg nie chce śmierci grzesznika, lecz żeby się nawrócił i żył”. Jednakże człowiekowi trudno w tę zasadę uwierzyć, trudno uwierzyć w miłość Boga. Bowiem w relacjach między ludźmi stosuje się na ogół reguły przeciwne: wolimy wyeliminować konkurentów, niż dawać im szanse zwycięstwa.Prośmy więc dzisiaj Boga byśmy umieli tak jak On dawać szanse drugiemu człowiekowi jak ogrodnik, który prosi gospodarza o pozostawienie drzewa figowego na wydanie owoców.

II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

Z obłoku świetlanego odezwał się głos Ojca: „To jest mój Syn umiłowany, Tego słuchajcie”.

W okresie pokuty i postu naszym zadaniem jest wsłuchiwanie się w głos Boga. Św. Paweł przypomina nam, że nasza ojczyzna jest w niebie.

Duchowe przygotowanie do Światowych Dni Młodzieży

SERDECZNIE ZAPRASZAMY W KAŻDY PIĄTEK WIELKIEGO POSTU
O GODZ. 20:00
NA WSPÓLNĄ MODLITWĘ DO NASZEGO KOŚCIOŁA.

 

DROGA KRZYŻOWA
ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU
MOŻLIWOŚĆ SPOWIEDZI I KOMUNII

Dzisiaj młodzież naszej parafii zaprezentowała przedstawienie o tematyce Bożonarodzenowej. Przedstawienie zostało przygotowane przez ks. Marcina i panią Annę Ranos. Tematyka dotyczyła tajemnicy Wcielenia Syna Bożego, a nawiązując do współczesności  podejmowała próbę odpowiedzi człowieka na Bożą miłość i miłosierdzie.

Serdecznie zapraszamy do galerii...Serdecznie zapraszamy do galerii, gdzie są zdjęcia ze spotkania opłatkowego KŻR.

Aby zobaczyć zdjęcia, kliknij tutaj...

 

 

 

Rekolekcje powołaniowe w radomskim seminarium

W gmachu seminarium w Radomiu odbyły się rekolekcje dla pytających o wiarę i drogę życiową. Uczestniczyło w nich niemal 50 osób. To młodzież męska, przede wszystkim uczniowie szkół średnich, ale także kilku gimnazjalistów, kilku studentów i jeden uczestnik, który już pracuje. Obok liturgii, konferencji i nabożeństw była też gra terenowa mająca na celu poznanie seminarium, integrację uczestników i wejście w tematykę rekolekcji, czyli w przesłanie papieża Franciszka na XXXI Światowe Dni Młodzieży: "Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią" (Mt 5,7).

Wśród uczestników rekolekcji byli także i trzej nasi ministranci.

 

zapraszamy do galerii...

 
Przed nami Nowy Rok 2016, czas jeszcze nieznany,
ale podarowany przez Stwórcę byśmy z nadzieją patrzyli w przyszłość .
Wszystkim życzymy by był to ROK przynoszący dobro i pokój . Niech wszechmogący Bóg wypełni każdego swoją dobrocią i miłością. Nich nikt nie czuje się osamotniony czy odsunięty. Niech miłosierdzie zatriumfuje nad złem a Bóg, który jest Miłością niech wypełni serca wszystkich dobrocią.
 
 
 
 
Boże Narodzenie 2015 A.D.
 
Gdy ukazała się dobroć i miłość Zbawiciela, naszego Boga, do ludzi, nie ze względu na sprawiedliwe uczynki, jakie spełniliśmy, lecz z miłosierdzia swego zbawił nas przez obmycie odradzające i odnawiające w Duchu Świętym, którego wylał na nas obficie przez Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego, abyśmy, usprawiedliwieni Jego łaską, stali się w nadziei dziedzicami życia 
                                                                                                                                                           (Tt 3,4-7)
 
Wszystkim Parafianom i Gościom odwiedzającym naszą stronę składamy najserdeczniejsze życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia.  Niech Zbawiciel, który przyszedł na świat i okazał wielką Miłość całemu stworzeniu, sprawi by każdy tej Miłości doświadczył i umiał dzielić się nią z innymi.
 
  Życzą:
Proboszcz ks. Henryk Wólczyński  
i Wikariusz ks. Marcin Cabaj 
 
Starachowice 25 grudnia 2015r.

 

 


 

W niedzielę 20 grudnia na mszy św. w naszej parafii odbyła się promocja na wyższy stopień ministrancki oraz przyjęcie i poświęcenie strojów liturgicznych nowym ministrantom. Do tego wydarzenia ministranci zostali przygotowani przez swojego opiekuna ks. Marcina. W uroczystości towarzyszyli ministrantom ich rodzice oraz rodzeństwo. Życzymy nowym ministrantom by gorliwie wypełniali swoje zadanie w służbie Kościoła. Lektorom zaś by czytane przez nich Słowo owocowało w ich sercach i tych do których będą je kierować.
KRÓLUJ NAM CHRYSTE.

zapraszamy do galerii...

EWANCELIA NA III NIEDZIELĘ ADWENTU: (Łk 3,10-18)

Pytały go tłumy: Cóż więc mamy czynić?

– z takim pytaniem zwracamy się do Jana Chrzciciela. A on odpowiada niezwykle prosto i daje nam do zrozumienia, że mamy być tam, gdzie jesteśmy. Mamy wykonywać uczciwie wszystkie obowiązki, porzucić to, co w naszym życiu złe, i ufać Bogu. On sam nas znajdzie. Spotkamy Go naszej codzienności.
Adwent to czas głębokiej refleksji nad skutecznością słowa i wagą czynu. Nasze słowo tylko o tyle przedstawia wartość, o ile zamienia się w czyn. Dziś zarówno Ojczyzna, jak Kościół czeka nie na słowo, lecz na czyny.

DEKRET
o możliwości uzyskania łaski odpustu zupełnego w Roku Miłosierdzia
w Diecezji Radomskiej

„Pragnę, by jubileuszowy odpust był dla każdego autentycznym doświadczeniem miłosierdzia Bożego, które wychodzi wszystkim naprzeciw z obliczem Ojca, który przyjmuje i przebacza, całkowicie zapominając popełniony grzech – napisał Ojciec Święty Franciszek w Liście do Abp R. Fisichella na temat odpustów w Roku Miłosierdzia. 

czytaj więcej...

ADWENT

Rozpoczynamy dziś Adwent – okres liturgiczny, w którym przypominamy sobie, że Pan Jezus przyjdzie do nas. Przyjdzie w dniu Bożego Narodzenia, ale przede wszystkim przyjdzie w dniu ostatnim. Czy zastanie nas przygotowanych? To w dużej mierze zależy od nas. Aby to przyszłe spotkanie nie napawało nas lękiem, lecz było oczekiwane z radością, trzeba już dzisiaj rozpoznać Pana i przyjąć Go, gdy przychodzi w modlitwie, w Eucharystii, w sakramencie pokuty, w drugim człowieku. 

NIEDZIELA CHRYSTUSA KRÓLA

Duchu Święty, przyjdź!

Jezu, z Twoją pomocą rozpoczynam rozważanie tekstu biblijnego, który Kościół podaje na uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. 

Jezus, który powstał jako pierwszy z martwych, daje nam obietnicę, że również my zmartwychwstaniemy. Będzie to czas, kiedy naszym duszom zostanie zwrócone ciało. Po dłuższym lub krótszym czasie od śmierci znów będziemy posiadać ciało, chociaż będzie ono odmienione. 

Bardzo często nie zastanawiamy się nad wydźwiękiem słowa „zmartwychwstanie”. Nie wiemy do końca, czym ono naprawdę jest. Zwierzęta i wszystkie istoty żywe umrą nieodwołalnie, my zaś, ludzie, będziemy się cieszyć wieczną radością z Bogiem, która obejmuje również nasze ciało. 

 

Podsumowując kończący się rok liturgiczny, odpowiedzmy sobie na pytania: 

1. Czy uczęszczałem na roraty, oczekując przyjęcia nowo narodzonego Dzieciątka Jezus? 

2. Czy święta Bożego Narodzenia były dla mnie rzeczywistym przyjęciem nowo narodzonego Pana? 

3. Czy udało mi się zrealizować postanowienia noworoczne na bieżący rok? 

4. Czy brałem udział w nabożeństwach drogi krzyżowej i gorzkich żali? 

5. Czy przystąpiłem do spowiedzi wielkanocnej? 

6. Jak wspominam ostatnie święta Wielkanocy? 

7. Czy nawiedzam Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie? 

8. Czy będąc gdzieś na wycieczce lub w podróży odwiedzam kościoły, kaplice, zapoznając się z ich historią? 

9. Czy znajduję czas, aby wziąć udział w nabożeństwach majowych i różańcowych w październiku? 

10. Ile razy się spowiadałem w tym roku? Czy wszystkie spowiedzi były dobre i szczere? 

11. Czy popełniam te same grzechy co rok temu? Jaki grzech zwalczyłem u siebie? 

12. Co było dobrego w tym roku, co mnie najbardziej ucieszyło?

Serdecznie zapraszamy do nowych galerii zdjęć:

XXX NIEDZIELA ZWYKŁA

Niewidomy żebrak bohater dzisiejszej Ewangelii. Ważny dla Chrystusa jak każdy z nas. Jezus nie przechodzi obojętnie  obok człowieka. W zadanym pytaniu „Co chcesz żebym ci uczynił” odnajdujemy wielką troskę Boga o każdego z nas. Może nie doceniamy na co dzień tego co czyni Bóg dla nas. Dzisiaj mamy okazję otworzyć szerzej oczy. Przygotowane miejsce w kościele. o którym mogę z całą pewnością powiedzieć, ono jest moje, czekający kapłan w konfesjonale, mogę powiedzieć, tam czeka na mnie Chrystus ze swoim miłosierdziem i przebaczeniem. Słowo, które słyszę, to Chrystus mówi dziś do mnie, jeszcze więcej On przyjdzie do mojego serca w Eucharystii.

XXX niedziela zwykła

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia zdjęć z finału konkursu "SZTUKA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH".

XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA

Żyjemy w czasach, gdy godność i stałość  sakramentu małżeństwa jest zagrożona i nieustannie podważana. Czytania z Księgi Rodzaju i Ewangelii św. Marka mówią wyraźnie o stworzeniu „mężczyzny i kobiety” dla wspólnego życia i przypominają, że „co Bóg złączył, tego człowiek niech nie rozdziela”. Łaska sakramentu małżeństwa nie jest czczym ludzkim wymysłem, lecz rzeczywistą Bożą mocą, uzdalniającą do wytrwania w jedności i pomnożenia miłości.

W DZISIEJSZĄ NIEDZIELĘ ZACHĘCAMY DO MODLITWY ZA MAŁŻEŃSTWA

WTZ - Pielgrzymka do Częstochowyserdecznie zapraszamy do galerii...NABOŻEŃSTWA RÓŻAŃCOWE W PAŹDZIERNIKU GODZ. 16.30

W galerii dostępne są zdjęcia z pielgrzymki do Częstochowy.

Serdecznie zapraszamy...

XXV NIEDZIELA ZWYKŁA

Kiedy Chrystus mówi Apostołom o czekającej Go męce, oni spierają się, który z nich jest ważniejszy. Pycha czyni z człowieka istotę bardzo słabą, egocentryczną, szukającą wygody, uciekającą od trudu i cierpienia. Jezus uczy, że prawdziwa wielkość człowieka polega na służbie, na oddaniu siebie Bogu. Aby otrzymać tę „mądrość zstępującą z góry”, trzeba trwać na modlitwie i stać się jak dziecko, które bezgranicznie ufa Ojcu.

APEL MŁODYCH  RADOM 19.09. 2015

 

XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA

EW. MK 8, 27-35

Wielu uważa, że gdy osiągnęło dojrzałość, już nie potrzebują nikogo naśladować. Często nawet manifestują swoją wolność w nieliczeniu się z nikim. Jest to jednak złudzenie. Naśladują z reguły bezmyślnie wzorce propagowane w prasie, literaturze, telewizji, radio. Zdecydowana większość ludzi kształtuje swą postawę życiową bez głębszej refleksji nad jej wartością, prawie wyłącznie na zasadzie naśladownictwa.

Jezus uwzględniając tę skłonność ludzkiej natury do naśladowania innych wzywa, by ten, kto chce wybrać Go na Mistrza, skoncentrował uwagę na Jego naśladowaniu.

Rozpoczął się NOWY ROK SZKOLNY I KATECHETYCZNY

Zapraszamy na spotkania przygotowujące do SAKRAMENTU BIERZMOWANIA wtorek godz. 18.00,

Spotkania dzieci przygotowujących się do I KOM ŚW. : sobota godz. 11.00

Jeśli masz problemy z MATMĄ zgłoś się do naszj kancelarii - pomożemy.

Rusza GRUPA BIBLIJNA piątek godz. 18.00

Jeśli chcesz pojechać na APEL MŁODYCH zgłoś się do ks. Marcina.

XXII NIEDZIELA ZWYKŁA

Bóg daje Prawo po to, by uformować „lud mądry i rozumny”, bliski i wierny Bogu, poprzez wprowadzanie otrzymanej z góry mądrości w czyn. Jezus pokazuje faryzeuszom, że w Prawie nie chodzi o legalizm ludzkich tradycji, podkreślających czystość formalną i zewnętrzne zwyczaje, ale o formowanie wnętrza, z którego obfitości wypływa dobro lub zło, uświęcenie lub nieczystość człowieka. Bogu chodzi o religijność czystą i bez skazy, życzliwie i ze współczuciem pochyloną nad potrzebami innych.

XXI NIEDZIELA ZWYKŁA

„Panie, do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego. A myśmy uwierzyli i poznali, że Ty jesteś Świętym Boga”.

XX NIEDZIELA ZWYKŁA

„Odrzućcie głupotę i żyjcie, chodźcie drogą rozwagi”. Jaką głupotę mamy odrzucić i jaką mądrość przyjąć? Słowo Boże podpowiada, że trzeba odrzucić mądrość tego świata, która jest ślepa na mądrość Bożą: „Nauka bowiem krzyża głupstwem jest dla tych, co idą na zatracenie, mocą Bożą zaś dla nas, którzy dostępujemy zbawienia” (1 Kor 1,18). Potrzebujemy napełniać się Duchem Świętym, aby w Bożej prawdzie patrzeć na świat i siebie samych. Potrzebujemy mądrości karmienia się w Eucharystii tym Chlebem, który niesie moc życia wiecznego.

Czy nie powinniśmy trzymać Boga za słowo? Jezus obiecuje dać nam zmartwychwstanie i życie wieczne, jeśli będziemy wierzyć w Niego i karmić się Chlebem Życia w Komunii świętej. Moc Eucharystii jest większa niż pokarm, z którego czerpał siły Eliasz. Prorok szedł bowiem czterdzieści dni i nocy, aby spotkać Boga dopiero na górze Horeb, my zaś spotykamy Boga już w tym pokarmie, który jest Ciałem Chrystusa. Czy zatem nie będziemy mogli uczynić o wiele więcej niż Eliasz, skoro karmimy się Chlebem, który zstąpił z nieba? „Skosztujcie i zobaczcie, jak Pan jest dobry”.

XVIII NIEDZIELA ZWYKŁA

„Nie Mojżesz dał wam chleb z nieba, ale dopiero Ojciec mój da wam prawdziwy chleb z nieba. (...) Chlebem Bożym jest Ten, który z nieba zstępuje i życie daje światu”. Ten Chleb, jak dawna manna, jest chlebem życia, ale też zarazem chlebem próby. Czy mamy odwagę uwierzyć, że ten prosty opłatek ukrywa boską obecność samego Chrystusa? To jest pokarm, którego moc przekracza wszystko inne. Chleb, który daje życie i w którym ukryte jest bezkresne tchnienie Boga. To wiara pozwala nam przyjąć moc tego chleba. Czy mamy odwagę porzucić dawnego człowieka, aby szukać naszego Mistrza tam, gdzie On naprawdę przebywa?

XVII NIEDZIELA ZWYKŁA

EWANGELIA J6,1 -15

"Jak ten łamany chleb rozsiany był po górach, azebrany stał się Jedno, tak niech zbierze się Kościół Twój z krańców ziemi" - DIDACHE.

Zbywające resztki chleba zbierane przez apostołów ujawniają podnoszącą na duchu prawdę. Każdy kto czuje się nieptrzebny, rozdarty, odrzucony, bez wartości ma miejsce w Kościele Chrystusa.

 

(Mk 6,30-34)
Apostołowie zebrali się u Jezusa i opowiedzieli Mu wszystko, co zdziałali i czego nauczali. A On rzekł do nich: Pójdźcie wy sami osobno na miejsce pustynne i wypocznijcie nieco. Tak wielu bowiem przychodziło i odchodziło, że nawet na posiłek nie mieli czasu. Odpłynęli więc łodzią na miejsce pustynne, osobno. Lecz widziano ich odpływających. Wielu zauważyło to i zbiegli się tam pieszo ze wszystkich miast, a nawet ich uprzedzili. Gdy Jezus wysiadł, ujrzał wielki tłum. Zlitował się nad nimi, byli bowiem jak owce nie mające pasterza. I zaczął ich nauczać.

 

„Pan jest moim pasterzem”. Co znaczą dla nas te słowa? Wielu współczesnym ludziom wydaje się, że nie potrzebują Pasterza, że sami sobie poradzą, a wtedy często gubią to, co w życiu jest najistotniejsze. Gdy czujemy się skrzywdzeni, osamotnieni i niespełnieni, gdy przechodzimy przez nasze „ciemne doliny”, pamiętajmy, że mamy dobrego Pasterza, takiego, który lituje się nad nami, który jedna nas z Bogiem przez swoją krew wylaną na krzyżu i naucza, jak dobrze przeżyć życie.

XIV NIEDZIELA ZWYKŁA

Duch Pański spoczywa na Mnie, posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę.XIII NIEDZIELA ZWYKŁA   

 EWANGELIA Mk 5,21-43

  

Tak często dajemy się oszukać szatanowi – ulegamy pokusie, by obarczać Boga odpowiedzialnością za śmierć, cierpienia i wszystkie nasze nieszczęścia. Księga Mądrości broni niewinności Boga jasną deklaracją: „Bóg nie uczynił śmierci. Nie cieszy się ze zguby żyjących”. Gdy przełożony synagogi, Jair, pełen nadziei szedł z Jezusem do umierającej córki, niektórzy mówili: „Twoja córka umarła, nie trudź Nauczyciela”. A Jezus go zapewnił: „Nie bój się, wierz tylko”. Także my musimy wciąż na nowo wybierać pomiędzy złą a dobrą nowiną, pomiędzy płaczkami śmierci a Ewangelią Życia.W naszej galerii pojawiły się nowe zdjęcia z:

Serdecznie zapraszamy...

XII NIEDZIELA ZWYKŁA

EWANGELIA Mk 4, 35-41

Wołali w niedoli do Pana, a on uwolnił ich od trwogi”. Dzisiejsze czytania prowadzą nas nad brzeg życia i śmierci. Tam gdzie musimy opowiedzieć się, czy słuchamy lęku i trwogi, czy jesteśmy dziećmi odwagi płynącej z zaufania Bogu. Jezus swoją śmiercią pokonał już wszystko, co budzi w nas lęk. On nad wszystkim panuje. Strach, oddany w Jego ręce, już nie paraliżuje w nas miłości, która jest silniejsza od śmierci i która przynagla do ofiarowania swego życia

XI NIEDZIELA ZWYKŁA

Mówiąc o rzeczach nadprzyrodzonych, Chrystus używa prostych porównań, zaczerpniętych z codzienności. Zaprasza, byśmy okrywali prawdę o Jego królestwie, patrząc na przyrodę, na cały stworzony świat. O wielkości królestwa Bożego nie stanowi to, co widoczne, lecz siła, z jaką rozrasta się ono w świecie. „Czy śpimy, czy czuwamy” – ono wzrasta, nie na skutek naszych starań, lecz dzięki łasce niebieskiego Siewcy, rzucającego ziarno Słowa w świat i dającego mu wzrost. Z tym większą zatem wiarą wołajmy dziś do Niego: „Przyjdź królestwo Twoje!”.

X niedziela zwykła.

(Mk 3, 20-35)

Oto Twoja Matka i bracia na dworze pytają się o Ciebie. Odpowiedział im: Któż jest moją matką i /którzy/ są braćmi? I spoglądając na siedzących dokoła Niego rzekł: Oto moja matka i moi bracia. Bo kto pełni wolę Bożą, ten Mi jest bratem, siostrą i matką.

NIEDZIELA ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO

Przybądź Duchu Święty,
Ześlij z nieba wzięty
Światła Twego strumień.

Przyjdź, Ojcze ubogich,
Przyjdź, Dawco łask drogich,
Przyjdź, Światłości sumień…

 Fascynujące jest działanie Ducha Świętego: najpierw otwiera to, co było zamknięte, uwikłane w obawy i lęk o siebie, potem posyła. Apostołowie z pomocą Ducha wyznają, że „Panem jest Jezus”, mówią w językach, których nie znali. Duch Święty uzdalnia ich do dialogu z innymi, którzy zaczynają być postrzegani jako bracia. „Różne są dary łaski”, ale w Duchu odnajdujemy jedność Ciała Chrystusowego. Dar przynależności do Boga i tchnienie, by iść tam, gdzie On nas posyła.

 
 
 
 
 

[1]  [2]  [3]  >  >>


Msze święte

   Dni powszednie: 1700, 1730
   Niedziela: 900, 1200, 1700
2016  judatadeusz-starachowice.pl